ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσύμφωνο της ΕΛΒΕ για την εξαγορά της ΚΑΡΜΑ

Quest: Εξαγορά 7 φωτοβολταϊκών σταθμών - Κεντρική Εικόνα

Η εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΕ προχώρησε σε υπογραφή προσυμφώνου για την αγορά του 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΡΜΑ ΙΚΕ, η οποία λειτουργεί ένα φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 492,42 Κwp.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τίμημα μεταβίβασης σύμφωνα με το προσύμφωνο έχει καθοριστεί στο ποσό των 949.968 ευρώ.

Το οριστικό συμφωνητικό μεταβίβασης αναμένεται να υπογραφεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2018.