ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Electronet: Αύξηση κερδών 9,9% το 2017

Electronet: Αύξηση κερδών 9,9% το 2017 - Κεντρική Εικόνα

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της Electronet και το 2017, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της εταιρίας, ο οποίος εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, όπως ανακοινώθηκε. 
Συγκεκριμένα:
-    Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε για το 2017 σε 57,9 εκατ. έναντι 57,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 1,3%.
-    Το μικτό αποτέλεσμα παρουσίασε άνοδο και η οργανική κερδοφορία αυξήθηκε από € 389 χιλ. σε € 491 χιλ.
-    Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας για το 2017 διαμορφώθηκαν σε € 251 χιλ., έναντι € 228 χιλ. το 2016, δηλαδή αύξηση 9,9%.
-    O δανεισμός της εταιρίας παρέμεινε μηδενικός για ακόμη μία χρονιά, ενώ συγκρατήθηκαν και οι δαπάνες.
-    Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας στις 31.12.2017 ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ενώ την αντίστοιχη χρονική στιγμή το 2016 ήταν 3,2 εκατ. 
-    Η διοίκηση της εταιρίας, πρότεινε και η γενική συνέλευση ενέκρινε, την διανομή μερίσματος για 2η συνεχή χρονιά. 
-    Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το www.electronet.gr, ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας (e-shop), παρουσιάζει μεγάλη αποδοχή από το κοινό με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. 
Η πρόεδρος της εταιρίας Πηνελόπη Κοραχάη με αφορμή τα αποτελέσματα της εταιρίας δήλωσε: «Η Electronet καταφέρνει σε άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον να αυξάνει τα μεγέθη της και τα μερίδια αγοράς της. Οι κινήσεις μας είναι μελετημένες και στοχευμένες. Πιστεύουμε ότι το 2018 θα είναι καλύτερη χρονιά, χωρίς όμως να μπορούμε να πούμε ποιο θα είναι το μέγεθος της βελτίωσης, δεδομένου ότι δεν είμαστε ακόμη ούτε στο μέσο του έτους και εξαρτώνται πολλά από παράγοντες που είναι εκτός της εταιρίας και εκτός του κλάδου». 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο διοικητικό συμβούλιο, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 03/06/18 έχει την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Πηνελόπη Αλεξανδρή Κοραχάη 
Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Παντζαρτζίδης
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Κοίλιας
Μέλη: Βασίλειος Καζάνας & Ιωάννης Μπρατσιάκος