ΕΛΛAΔΑ

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με επίδομα 1.470 ευρώ-Προϋποθέσεις

Νέα μείωση της ανεργίας τον Σεπτέμβριο - Κεντρική Εικόνα

Έναρξη νέου κύκλου προγράμματος κατάρτισης ανέργων ηλικίας 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου, ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεων Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• κατάρτιση 120 ωρών

• πρακτική άσκηση 260 ωρών

• συμβουλευτική καθοδήγηση

• πιστοποίηση

• εκπαιδευτικό επίδομα 1.470€

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

• Να έχουν γεννηθεί από 01/08/1993 μέχρι και 20/06/2000.

• Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 20/06/2018 και ώρα 23:59μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-9769510