ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κομισιόν χαρακτηρίζει ως «τις πλέον ανταγωνιστικές» δύο λιγνιτικές μονάδες που έβγαλε χτες στο «σφυρί» η ΔΕΗ!

Συνάντηση τεχνικών κλιμακίων της Παγκόσμιας Τράπεζας και ΕΕ για την απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας  - Κεντρική Εικόνα

Οι «πλέον ανταγωνιστικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην ελληνική αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας» είναι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολης και Φλώρινας της ΔΕΗ, για τις οποίες η επιχείρηση δημοσίευσε χθες την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας ως τις 17 Οκτωβρίου.

Αυτό αναφέρεται στην απόφαση της Κομισιόν της 17ης Απριλίου 2018 για τις «ελληνικές αγορές λιγνίτη και ηλεκτρικής ενέργειας», η οποία περιγράφει τα μέτρα που συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ανταγωνισμού που απορρέουν από το γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει το μονοπώλιο στην παραγωγή λιγνίτη.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη σχετική απόφαση του 2009 είχε προσδιορίσει ως διορθωτικό μέτρο την πώληση του 40% τουλάχιστον του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ. Οι μονάδες που τίθενται προς πώληση, σύμφωνα με την απόφαση της Κομισιόν,  «αντιπροσωπεύουν δυναμικότητα λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής έως και 1220 MW και, κατά μέσο όρο, ποσοστό έως 35,6% της συνολικής προβλεπόμενης δυναμικότητας λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ την περίοδο 2018-2035».

Η ΕΕ διευκρινίζει ότι το χαμηλότερο ποσοστό έγινε αποδεκτό «λόγω της ποιότητας και βιωσιμότητας των συγκεκριμένων μονάδων», τονίζοντας ότι:

«-Οι μονάδες Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4 έχουν τα χαμηλότερα μέσα μεταβλητά κόστη λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής του στόλου της ΔΕΗ και, ως εκ τούτου, συγκαταλέγονται στις πιο ανταγωνιστικές μονάδες στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

-Η λιγνιτική μονάδα Μελίτη 1 προγραμματίσθηκε το 2003 και είναι μία από τις πλέον σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. Έχει το χαμηλότερο μέσο μεταβλητό κόστος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής του στόλου της ΔΕΗ και, ως εκ τούτου, συγκαταλέγεται στις πιο ανταγωνιστικές μονάδες στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε market test στο πλαίσιο του οποίου 15 εταιρείες εξέφρασαν ενδιαφέρον για αγορά του ενός ή και των δύο "πακέτων". Αναφορικά δε με το αίτημα που διατυπώθηκε στο πλαίσιο του market test να περιληφθούν στο "χαρτοφυλάκιο" των προς πώληση μονάδων και υδροηλεκτρικά, η ΕΕ σημειώνει ότι «κάθε ζήτημα όσον αφορά την πρόσβαση στη δυναμικότητα υδροηλεκτρικής παραγωγής από τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπόθεσης».

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ξεκίνησε χθες, λήγει στις 21 Ιουνίου. Θα ακολουθήσει προεπιλογή και υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών. Αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης θα είναι το τίμημα. Προϋπόθεση για την προεπιλογή θα είναι η «αποδεδειγμένη εμπειρία στις αγορές ηλεκτρικού ρεύματος, συμπεριλαμβανομένης, όχι περιοριστικά, της εμπειρίας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, στη διαχείριση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας», ενώ τα ίδια κεφάλαια κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 εκατ.ευρώ.