ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξώδικο της ΚΕΔΕ προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Εξώδικο της ΚΕΔΕ προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Κεντρική Εικόνα

Η ΚΕΔΕ κατέθεσε την εξώδικη διαμαρτυρία προς τον διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Διονύση Καλαματιανό, για την άρνηση του φορέα να προβεί στη διαγραφή των ασφαλιστικών οφειλών πρώην δημοτικών επιχειρήσεων και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών ΟΤΑ, που έχουν κλείσει έως και τις 31.12.2010 και οι όποιες οφειλές έχουν μεταφερθεί στους δήμους τους.

Όπως επιστηρίζει επιπλέον η Ένωση, ενώ αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ υποχρεούνται από τον νόμο να παράσχουν ασφαλιστική ενημερότητα προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που λαμβάνουν επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους ή από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προγράμματα κοινωφελούς σκοπού, εκείνες αρνούνται.

Στην εξώδικη διαμαρτυρία που κοινοποιήθηκε και στον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιώργο Κατρούγκαλο, επισημαίνεται ακόμη, για την πρώτη περίπτωση, ότι η συγκεκριμένη στάση του ΙΚΑ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, η οποία προβλέπει ρητά ότι οφειλές των δήμων προς το ελληνικό Δημόσιο και προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συμψηφίζονται, μέχρι εξοφλήσεώς τους, με μηνιαία παρακράτηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

Η ΚΕΔΕ καλεί τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προβεί το αργότερο εντός έξι εργασίμων ημερών «στη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τους δήμους και στη διαγραφή των ίδιων οφειλών από τις πρωτοφειλέτιδες δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ. νομικά πρόσωπα».

Σε αντίθετη περίπτωση προειδοποιεί ότι θα κινηθεί «νομικά για την αναζήτηση κάθε αστικής και ποινικής ευθύνης και για την αποκατάσταση της ζημίας που έχουν ήδη υποστεί οι δήμοι», τόσο κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και προσωπικά κατά των προσώπων που αρνούνται να εφαρμόσουν τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.