ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Goldman Sachs: Τι βλέπει για Motor Oil και Ελληνικά Πετρέλαια

Goldman Sachs: Τι βλέπει για Motor Oil και Ελληνικά Πετρέλαια - Κεντρική Εικόνα

«Ευκαιρία» αποκαλεί η Goldman Sachs την μετοχή της Motor Oil δίνοντας σύσταση «buy» και τιμή - στόχο τα 12,5 ευρώ. Όπως σημειώνει,  αποτελεί την πιο ελκυστική ευκαιρία για τους κυνηγούς μερισμάτων σε όλο τον κλάδο των διυλιστηρίων στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και έχοντας ολοκληρώσει όλα τα μεγάλα προγράμματα κεφαλαιακών δαπανών νωρίς, η εταιρεία έχει ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές.

Στους κινδύνους για την μετοχή, η GS τοποθετεί τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα μερίσματα, τα χαμηλότερα περιθώρια διύλισης, το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και τις αρνητικές εξελίξεις στο ελληνικό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Με σύσταση «neutral» και τιμή - στόχο τα 4,32 ευρώ, η Goldman Sachs ξεκινά την κάλυψη των Ελ. Πετρελαίων. Αν και η μετοχή διαπραγματεύεται με discount έναντι του υπόλοιπου κλάδου στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της GS, διαπραγματεύεται με premium έναντι της MotorOil, δηλαδή με p/e 2017 στο 6,7 έναντι 5,3 για την Motor Oil και 8 για τον κλάδο.

Όπως επισημαίνει, τα Ελληνικά Πετρέλαια είχαν μία πιο συντηρητική μερισματική πολιτική από την Motor Oil τα τελευταία χρόνια, ωστόσο εκτιμά ότι είναι σε θέση να προσφέρουν ελκυστική μερισματική απόδοση της τάξης του 7% -8% για το 2016 / 2017, αν το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμείνει σταθερό.

Δεν υπάρχουν μεγάλα έργα ανάπτυξης σε εξέλιξη από την εταιρεία και η μελλοντική αύξηση κερδών θα μπορούσε να προέλθει από:

  1. την περαιτέρω αποτελεσματικότητα βελτίωσης του κόστους και
  2. την μείωση του επιπέδου του χρέους και - κατά συνέπεια- το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.

Στους βασικούς κίνδυνους για την εταιρεία η GS τοποθετεί και σε αυτή την περίπτωση  τα χαμηλότερα περιθώρια διύλισης, το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και τις αρνητικές εξελίξεις στο ελληνικό μακροοικονομικό περιβάλλον.