ΑΓΟΡΕΣ

Αναβάθμιση της Ελλάδας από τον οίκο Scope Ratings σε B+ από B-

FAZ: Η ελληνική κρίση άλλαξε την Ευρωζώνη - Κεντρική Εικόνα

Την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας αναβάθμισε η Scope Ratings σε B+ από Β-, η οποία διαφοροποίησε και το outlook σε "θετικό" από "σταθερό".

Ο οίκος αξιολόγησης τονίζει πως οι παράγοντες που οδήγησαν στην αναβάθμιση, ήταν η συμμόρφωση με το πρόγραμμα προσαρμογής, η βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων, η οικονομική σταθεροποίηση, και ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον πολιτικής.

Αυτά που μπορεί να λειτουργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες, είναι η εύθραυστη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και οι προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης, αναφέρει η Scope Ratings.