ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εννιά στους 10 Έλληνες ζητούν την επαναφορά της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Εννιά στους 10 Έλληνες ζητούν την επαναφορά της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας - Κεντρική Εικόνα

Ποσοστό 88% των Ελλήνων κρίνει ως επιτακτική ανάγκη την επαναφορά του πλαισίου των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, καθώς και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), προκύπτει από έρευνα της Metron Analysis που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΓΣΕΕ σε δείγμα 1.201 ατόμων από 18 ετών και άνω.

Στις ηλικίες 18-34 το ποσοστό που υποστηρίζει την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας(ΣΣΕ) ανέρχεται σε 91%.

Ανεξάρτητα με το τι κόμμα ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές οι ερωτώμενοι, όπως προκύπτει από τα ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα της έρευνας, θεωρούν τη συλλογική αυτονομία ως απαραίτητη προϋπόθεση προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων.

Σε ποσοστό 85% κρίνουν ότι στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας δύναται να συμβάλει η εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων και η επιβολή υψηλών προστίμων.