ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Vivartia: Στα 565 εκατ. ευρώ ο τζίρος της το 2017

Εκτίναξη κερδών για τον όμιλο Vivartia - Κεντρική Εικόνα

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του oμίλου Vivartia το 2017 ανήλθαν στο ποσό των 565,2 εκ., έναντι 572,0εκ. το 2016 παρά τη διατήρηση της αρνητικής τάσης στην αγορά των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα (-8%) και την εν γένει μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, διατηρώντας την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, όπως επισημαίνει η εταιρεία. 

Οι πωλήσεις ανά λειτουργικό τομέα αναλύονται ως εξής: Γαλακτοκομικά: 265,7εκ., Καταψυγμένα: 141,6εκ. και Εστίαση και Ψυχαγωγία: 164 εκ. (συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις ύψους 6,1εκ.).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 56,4εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 22%, έναντι κερδών 46,2 εκ. το 2016, ενώ τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ αυξήθηκαν κατά 11εκ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 27,4εκ. (+67%).

Όλα τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα την επαναφορά του Ομίλου σε καταγραφή ενοποιημένων κερδών προ φόρων 3,3εκ. και ενοποιημένων κερδών μετά φόρων 0,3εκ.,για πρώτη φορά μετά τη χρήση του 2009, έναντι ζημιών προ φόρων 14,2 εκ. και ζημιών μετά φόρων 15,1εκ.το 2016.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,  ο Όμιλος έχει υπογράψει τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης των Δανείων του με τις Πιστώτριες Τράπεζες από την 1/3/2018 και βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής των επί μέρους τελικών δανειακών συμβάσεων. Με την εν λόγω συμφωνία επιτυγχάνεται η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και η βελτίωση όλων των παραμέτρων χρηματοοικονομικής λειτουργίας του Ομίλου. 

Τέλος, παραμένει ως προτεραιότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης του Ομίλου για το 2018, η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιρειών, η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, η καινοτομία και η ενίσχυση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.