ΔΙΕΘΝΗ

EBRD: Στο 3,2% αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για κυπριακή οικονομία

Παρευξείνια Τράπεζα και EBRD θα χρηματοδοτήσουν τη νέα γραμμή του μετρό της Κων/πολης - Κεντρική Εικόνα

Στο 3,2%, από 2,5%, αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2018 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Σε νέα έκθεσή της για τις οικονομικές προοπτικές την διετία 2018 2019, η Τράπεζα προχώρησε σε αναθεώρηση κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες των εκτιμήσεών της για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2018 σε σχέση με τις προβλέψεις της τράπεζας τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ανέμενε ανάπτυξη 2,5%.

Για το 2019 η Τράπεζα αναμένει ανάπτυξη 3% της κυπριακής οικονομίας.