ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αικατερινάρη: Οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να αποζημιώνονται με δίκαιο τρόπο

Αικατερινάρη: Οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να αποζημιώνονται με δίκαιο τρόπο - Κεντρική Εικόνα

«Στόχος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας είναι να διαχειριστεί τη δημόσια περιουσία με κανόνες διαφάνειας και βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, να δημιουργήσει αξία για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, για το δημόσιο ως μέτοχο αλλά και για τον Έλληνα φορολογούμενο, και να εξασφαλίσει ένα καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών που δικαιούνται όλοι οι έλληνες πολίτες. Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί το πρώτο σημαντικό ορόσημο και μια σταθερή βάση για την οργανωμένη και με ρεαλιστικό τρόπο λειτουργία των Δημόσιων Επιχειρήσεων, αν και βέβαια χρειάζεται πολύ, συνεχής και μεθοδική δουλειά για να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η πρόκληση της αλλαγής. Πιστεύει στις δυνατότητες των δημοσίων επιχειρήσεων αλλά θεωρεί ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας ώστε να απελευθερώσουν τις πραγματικές τους δυνάμεις, με όραμα, ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλιών. Επίσης γνωρίζει τις δυσκολίες και τη σημερινή κατάσταση πολλών ΔΕΚΟ όπου χρειάζονται δράσεις διασφάλισης εσόδων, εξορθολογισμού της λειτουργίας και των δαπανών της εφοδιαστικής αλυσίδας, επενδύσεις σε υποδομές και μεγαλύτερη καινοτομία ενώ για τις δημόσιες επιχειρήσεις που προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να μπει σε εφαρμογή ο Μηχανισμός Συντονισμού ώστε να αποζημιώνονται με διαφανή και δίκαιο τρόπο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν» τονίζει μεταξύ των άλλων σε συνέντευξή της στο euro2day, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, κυρία Ουρανία Αικατερινάρη, αναπτύσσοντας τα πεπραγμένα, τα επόμενα βήματα, αλλά και το όραμα της Εταιρείας.

Επίσης η κυρία Αικατερινάρη σημείωσε πως «η Εταιρεία έχει ολοκληρώσει ένα σημαντικό έργο που ίσως δεν έχει γίνει γνωστό γιατί είναι σύνθετο, αλλά δουλεύει συστηματικά και με επιμέλεια. Μεταξύ άλλων, μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και ενίσχυση της δομής των διοικητικών συμβουλίων του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ με αξιοκρατικά κριτήρια και διαφάνεια, καθώς και την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου για όλες τις θυγατρικές της που είναι μέτοχος πλειοψηφίας. Το Στρατηγικό Σχέδιο περιέχει μία εκτενή ανάλυση των θυγατρικών δημοσίων επιχειρήσεων με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις ευκαιρίες που πρέπει να αξιολογήσουν και το οποίο θέτει αναλυτικούς στόχους, καθώς και ένα πλαίσιο κανόνων λειτουργίας, εταιρικής διακυβέρνησης και λογοδοσίας για αυτές».

Και για το άμεσο μέλλον είπε πως «η ΕΕΣΥΠ έχει ορίσει την υποβολή των επιχειρηματικών πλάνων από τις διοικήσεις των θυγατρικών εταιρειών, βάση των οποίων θα τεθούν προτεραιότητες στην υλοποίηση δράσεων, στην επίτευξη αποτελεσμάτων αλλά και διαμόρφωση δεικτών απόδοσης. Επίσης θα προχωρήσει με τις αξιολογήσεις των διοικητικών συμβουλίων των θυγατρικών μέσα από ανοιχτές και αξιοκρατικές διαδικασίες».