ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

King's Palace: Σε θέση… εκκίνησης η επένδυση της Λάμψα στο Σύνταγμα

Συμφωνία Λάμψα-AccorHotels για το ακίνητο του Kings Palace - Κεντρική Εικόνα

Μετά την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης του ιστορικού ξενοδοχείου King’s Palace στην πλατεία Συντάγματος, ιδιοκτησίας του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε., εντός της τρέχουσας περιόδου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μελέτες και η αδειοδότηση της ανακαίνισης του ξενοδοχείου, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η ανακατασκευή του, όπως αναφέρει η διοίκηση της "Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε" στην ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2017, δίνοντας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της νέας επένδυσης.

Σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης, η Λάμψα θα πρέπει να προβεί σε εργασίες ανακαίνισης ώστε το ακίνητο στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Κριεζώτου, όπου παλιότερα λειτουργούσε το ξενοδοχείο King’s Palace, να είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη χρήση του. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να έχει τεθεί σε πραγματική λειτουργία το αργότερο εντός δυο ετών, δηλαδή έως την 8η Δεκεμβρίου 2019.

Η διάρκεια της μίσθωσης έχει οριστεί σε τριάντα έτη με δικαίωμα προτιμήσεως επί ίσοις όροις έναντι παντός τρίτου ενδιαφερομένου, που θα υποβάλει δεσμευτική προσφορά για την μίσθωση του ακινήτου μετά τη λήξη της ως άνω διάρκειας. Το ετήσιο μίσθωμα ορίσθηκε σε 1,2 εκατ. ευρώ, προσαυξανόμενο κατά ποσοστό ίσο με 25% επί της διαφοράς κύκλου εργασιών, σύμφωνα με την πρόταση του σχετικού επιχειρησιακού σχεδίου και του κύκλου εργασιών.

Στα άλλα assets του ομίλου, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, η "Μεγάλη Βρεταννία" και το "King George" παρουσίασαν κατά τη χρήση που πέρασε σημαντικά αυξημένη πληρότητα ύψους 74,9% (έναντι 68,39% το 2016) αλλά και εξίσου σημαντική αύξηση ARR (Average room rate) ύψους 287,14 ευρώ ( έναντι 258,56 ευρώ το 2016). Το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκε κατά 21,7%.

Το Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία" εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 20,3% σε σχέση με την περσινή χρήση 2016, ενώ αντίστοιχη αύξηση κατέγραψε και το Ξενοδοχείο "King George" (19,2%).

Αυξημένος επίσης, κατά 19,76%, παρουσιάζεται και ο κύκλος εργασιών του ομίλου (από 52,4 εκατ. σε 62,7 εκατ. ευρώ) και τα ενοποιημένα Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων ( ΕΒΙTDA) κατά 34,7% (από 13 εκατ. σε 17,5 εκατ. ευρώ.

Στις προοπτικές για τη χρονιά που διανύουμε, η διοίκηση της Λάμψα σημειώνει πως η τουριστική βιομηχανία της χώρας παρουσιάζει σημαντική και σταθερή άνοδο, ενώ η σχετική αστάθεια των τουριστικών προορισμών της ευρύτερης περιοχής λειτουργεί ευεργετικά υπέρ του προορισμού της Ελλάδας ως ασφαλούς χώρας της ευρωζώνης.

"Τα ξενοδοχεία της Λάμψα έχοντας ως συγκριτικό πλεονέκτημα τις πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, την τοποθεσία και την ιστορία (π.χ. "Μεγάλη Βρεταννία") οδηγούν τον όμιλο στην αύξηση των μεγεθών του σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, βελτιώνοντας ταυτοχρόνως και τις χρηματοοικονομικές του επιδόσεις", αναφέρει. Σημαντική εκτιμάται να παραμείνει η συμβολή της ένταξης στον όμιλο Λάμψα του ξενοδοχείου King George κυρίως λόγω της οικονομίας κλίμακας που έχει ήδη επιφέρει η συνέργεια των δύο ξενοδοχείων τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο αξιοποίησης προσωπικού αλλά και λόγω της συμβολής του στον κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά στα ξενοδοχεία της Σερβίας, αναμένεται ήπια ανάπτυξη καθώς διαφαίνεται ότι η επικείμενη συμμετοχή της στην Ε.Ε. σε συνδυασμό με τις ξένες (ιδίως Αραβικές) επενδύσεις η ζήτηση σε επαγγελματικό Τουρισμό θα αρχίσει να ανακάμπτει. Ειδικά για το ξενοδοχείο Excelsior, σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η ανάληψη της διαχείρισης από τον όμιλο Accor που αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεών του.