ΔΙΕΘΝΗ

Tίσεν (ΕΕ) για 1η Μάη: Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης στην πρώτη θέση της ημερήσιας διάταξης

Tίσεν (ΕΕ) για 1η Μάη: Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης στην πρώτη θέση της ημερήσιας διάταξης - Κεντρική Εικόνα

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί, μέσω του «ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων», να ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην κοινωνική πρόνοια, προκειμένου η κοινωνία να ανακτήσει το χαμένο έδαφος έναντι της οικονομίας και της ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογίας που ανατρέπει τα μαθησιακά και εργασιακά δεδομένα. «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διασφαλιστεί η εφαρμογή αυτών των αρχών και των δικαιωμάτων στην πράξη», δηλώνει με αφορμή τη γιορτή της Πρωτομαγιάς η Επίτροπος Μάριαν Τίσεν, υπογραμμίζοντας ότι μόνον αν η κοινωνική πρόοδος συμβαδίζει με την οικονομική θα έχουμε έναν ουσιαστικό λόγο για να γιορτάζουμε τη διεθνή ημέρα των εργαζομένων.

«H Εργατική Πρωτομαγιά δεν είναι μόνο μια γιορτή για τις εργατικές κατακτήσεις. Mας υπενθυμίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς δεν είναι δεδομένη και ότι οι κανόνες πρέπει να επικαιροποιούνται, υπό το πρίσμα των συνεχών τεχνολογικών αλλαγών που επηρεάζουν την οικονομία και την κοινωνία μας», δήλωσε η κ. Τίσεν και πρόσθεσε ότι «Αυτός είναι ο στόχος που πετύχαμε, να θέσουμε την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης στην πρώτη θέση της ημερήσιας διάταξης».

Η κ. Τίσεν αναφέρεται «στην πρώτη κοινωνική Σύνοδο Κορυφής της τελευταίας 20ετίας» που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017, στο Γκέτεμποργκ. «Στη Σύνοδο αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακήρυξαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μια σειρά 20 αρχών και δικαιωμάτων που στηρίζουν τις ευκαιρίες πρόσβασης των πολιτών στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση, σε καλές συνθήκες εργασίας και σε αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας».

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διασφαλιστεί η εφαρμογή αυτών των αρχών και των δικαιωμάτων στην πράξη», υπογραμμίζει. Και σημειώνει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ: «Με το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες είναι προετοιμασμένοι για τα επαγγέλματα του σήμερα και του αύριο. Έχουμε προτάσεις για να καταστούν οι όροι εργασίας πιο προβλέψιμοι και διαφανείς, να διασφαλίζεται ότι όλοι οι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε επαρκή κοινωνική προστασία, και να θεσπιστούν δίκαιοι και εκτελεστοί κανόνες για τους μετακινούμενους εργαζομένους».

Για την υλοποίηση του πυλώνα, προσθέτει, χρειάζεται κοινή προσπάθεια. «Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων: των κρατών μελών μας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, της κοινωνίας των πολιτών». «Αν η οικονομική και κοινωνική πρόοδος αλληλοενισχύονται», τονίζει,«θα έχουμε έναν λόγο να γιορτάζουμε τη διεθνή ημέρα των εργαζομένων».

Δήλωση του Προέδρου Γιούνκερ για τη διακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 17 Νοεμβρίου 2017:

«…Σήμερα δεσμευόμαστε να τηρήσουμε ένα σύνολο 20 αρχών και δικαιωμάτων. Από το δικαίωμα για δίκαιες αμοιβές έως το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη από τη διά βίου μάθηση, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την ισότητα των φύλων έως το ελάχιστο εισόδημα: με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων η ΕΕ προασπίζει τα δικαιώματα των πολιτών της σ' έναν κόσμο που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς…»