ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η αλλαντοβιομηχανία Νίκας ανακτά το χαμένο έδαφος

Σταθερές πωλήσεις αλλά και ζημίες παρουσίασε ο Όμιλος ΝΙΚΑΣ το 2018	 - Κεντρική Εικόνα

Σε φάση ανάκτησης του χαμένου εδάφους των τελευταίων ετών, βρίσκεται η αλλαντοβιομηχανία ΠΓ Νίκας, μετά την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων. Ωστόσο, παρά τη σημαντική βελτίωση στην καθαρή θέση της, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της παραμένουν κατώτερα από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 2190/20. Για τον λόγο αυτό το διοικητικό της συμβούλιο θα θέσει το θέμα στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα απαραίτητα μέτρα από τους μετόχους της.

Βέβαια ο δρόμος μέχρι να επιστρέψει η Νίκας στα προ κρίσης επίπεδα είναι μακρύς, ωστόσο τα αποτελέσματα του 2017δείχνουν σημάδια ανάκαμψης. Πέρυσι οι ενοποιημένες πωλήσεις της ανήλθαν στα 43,29 εκατ. ευρώ ενισχυμένες κατά 7,51%, σε μια αγορά που παρέμεινε σταθερή σε όγκους πωλήσεων και σημείωσε πτώση 5% σε επίπεδο αξίας πωλήσεων. Η αύξηση των πωλήσεων αποδίδεται από τη διοίκηση της εταιρείας στην ενίσχυση των πωλήσεων στις κατηγορίες πάριζα και παριζάκι στις οποίες η προσφορά προς τον καταναλωτή που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2016 έτρεξε όλο το 207 και οδήγησε σε σημαντική αύξηση των μεριδίων της σε όγκους και σε αξίες αλλά και στο λανσάρισμα της νέας κατηγορίας αλλαντικών από φρέσκο κοτόπουλο Νιτσιάκος τον Σεπτέμβριο του 2017.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων αυτά παρέμειναν αρνητικά στα 2,1 εκατ. ευρώ από ζημιά 0,83 εκατ. ευρώ το 2016, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 15,47 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό της διαγραφής δανείων, τόκων και εγγυήσεων σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε 22,99 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 19,425 εκατ. ευρώ από ζημιές 2,46 εκατ. ευρώ που ήταν στη χρήση του 2016, με τον καθαρό δανεισμό να έχει υποχωρήσει, μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης στα 15,89 εκατ. ευρώ από 66,179 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31/12/2016. Σε ότι αφορά το απασχολούμενο προσωπικό αυτό μειώθηκε στα 282 άτομα για την εταιρεία και 282 άτομα για τον όμιλο από 297 εργαζόμενους για την εταιρεία και 308 άτομα για τον όμιλο που ήταν στη χρήση του 2016. 

Την τρέχουσα χρήση η εταιρεία εστιάζει μεταξύ των άλλων στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της, στην ενίσχυση της διανομής στη μικρή λιανική και στο κανάλι των επαγγελματικών πωλήσεων, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην απλοποίηση των δομών της. 

Πηγή: capital.gr