ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Barilla Hellas: Συνέχεια στην ανοδική πορεία και το 2017

Νέες επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ το 2019 από την Barilla Hellas - Κεντρική Εικόνα

Την ανοδική της πορεία συνέχισε και το 2017 η Βarilla Hellas, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η κερδοφορία της εταιρείας και η κεφαλαιακή της βάση ενισχύθηκαν σημαντικά, εξασφαλίζοντας την συνέχιση της χρηματοδότησης των επενδύσεων με ίδιους πόρους και διατηρώντας τον τραπεζικό δανεισμό σε μηδενικά επίπεδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίστηκε η υλοποίηση του νέου τριετούς επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, η οποία ξεκίνησε το 2016, με διττό σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής και την ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε το 2017 στο επίπεδο των 72,0 εκατ. ευρώ έναντι 71,7 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας κινήθηκαν επίσης ανοδικά και ανήλθαν σε 32,6 εκατ. ευρώ από 31,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ και το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και ανήλθε σε 45,3%.

Επιπλέον, τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας σημείωσαν μείωση σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 27,2 εκατ. ευρώ από 27,5 εκατ. ευρώ το 2016.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων της Barilla Hellas για ακόμα μια χρονιά κατέγραψαν σημαντική αύξηση της τάξης του 21% και διαμορφώθηκαν σε 7,5 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ το 2016.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, και ειδικότερα η σταθερά συνεχιζόμενη ενίσχυση των πωλήσεων, οδήγησαν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των μεριδίων αγοράς που κατέχει η Barilla Hellas.

Η εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση τόσο στα ζυμαρικά με μερίδιο 43,3% αξίας αγοράς όσο και στις σάλτσες με 70,4% αξία αγοράς.

Ενισχυμένα κατά το 2017 ήταν και τα μεγέθη των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, που υπάγονται διοικητικά στην Barilla Hellas, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να ξεπερνά πλέον τα 150 εκατ. ευρώ.

Σημαντική εξέλιξη που αναμένεται να δώσει νέα δυναμική, αποτελεί η διεύρυνση των γεωγραφικών πλαισίων της Ανατολικής Ευρώπης που περιλαμβάνει πλέον 30 χώρες σχηματίζοντας την Μεγάλη Ανατολική Ευρώπη με διοικητικό κέντρο την Αθήνα.

Ο Γιώργος Σπηλιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας σημείωσε: «Το 2017 ήταν μια χρονιά κατά την οποία η Barilla Hellas εδραίωσε ακόμα περισσότερο την θέση της τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και διεθνώς. Η εξωστρεφής δυναμική μας, είχε σαν αποτέλεσμα την σημαντική ανάπτυξη των αγορών της Ανατολικής Ευρώπης κερδίζοντας υψηλά μερίδια στην προτίμηση των καταναλωτών της Πολωνίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Σερβίας κτλ. Οι προοπτικές για την νέα χρονιά είναι εξαιρετικά σημαντικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Μεγάλης Ανατολικής Ευρώπης. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς προσβλέπουμε σε σημαντικά οφέλη για την Ελληνική οικονομία κατοχυρώνοντας τον ρόλο της χώρας μας ως φυσικό πόλο πρόσβασης στην μεγάλη αγορά των 300 εκατομμυρίων κατοίκων της Ανατολικής Ευρώπης".