ΕΥ ΖΗΝ

Οι Έλληνες ξοδεύουν τα λιγότερα σε όλη την ΕΕ για βιβλία και εφημερίδες

Οι Έλληνες ξοδεύουν τα λιγότερα σε όλη την ΕΕ για βιβλία και εφημερίδες - Κεντρική Εικόνα

Το 2016, τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δαπάνησαν πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ ή 1,1% της συνολικής καταναλωτικής τους δαπάνης σε βιβλία, εφημερίδες και γραφική ύλη. Αυτό αντιπροσωπεύει το 0,6% του ΑΕΠ της ΕΕ ή περίπου 200 ευρώ ανά κάτοικο της ΕΕ.

Οι δαπάνες για βιβλία, εφημερίδες και γραφική ύλη πάντως σημειώνουν υποχώρηση. Το 1995, 1,8% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στην ΕΕ αφιερώθηκε σε αυτές τις αγορές, ενώ το 2016 το ποσοστό έπεσε στο 1,1%.

Το ποσοστό των δαπανών των νοικοκυριών για βιβλία και εφημερίδες ήταν υψηλότερο στη Σλοβακία (2,1%) και χαμηλότερο στη Βουλγαρία και την Ελλάδα με μόλις 0,6% και ακολουθούν η Τσεχική Δημοκρατία, η Ισπανία και η Μάλτα με 0,7%.

share of books, newspapers and stationary in total household expenditure, 2016