ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δύο νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων

Bloomberg: Οι Έλληνες Αριστεροί θα προχωρήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις;	 - Κεντρική Εικόνα

Δύο ακόμη μέλη απέκτησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το γνωστό «Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων».

Το διοικητικό συμβούλιο έγινε εννεαμελές από  επταμελές που ήταν αρχικά επειδή σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε οι συμμετοχές του δημοσίου να περάσουν σε θυγατρική του Υπερταμείου, τελικά πέρασαν κατευθείαν σε αυτό. Τα δυο νέα μέλη θα είναι μη εκτελεστικά. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Εποπτικό Συμβούλιο εξέτασε τα προφίλ των υποψηφίων για τις θέσεις των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου «βάσει των απαιτούμενων κριτηρίων (επαγγελματική πείρα στους τομείς αρμοδιοτήτων της ΕΕΣΥΠ, ικανότητα κατανόησης της δυναμικής και των προοπτικών των δημόσιων επιχειρήσεων, κλπ.), όπως αυτά καθορίστηκαν από τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΥΠ στις 28 Φεβρουαρίου 2018».

«Κατά την επιλογή των νέων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, το Εποπτικό Συμβούλιο διεξήγαγε, σε συνεργασία με τους συμβούλους του, προσωπικές συνεντεύξεις με κάθε υποψήφιο, ώστε να εκτιμήσει τις ευρύτερες αλλά και ειδικές γνώσεις τους σε θέματα που άπτονται της διοίκησης επιχειρήσεων, της διεθνούς οικονομίας, του ευρύτερου ρόλου της ΕΕΣΥΠ στην ελληνική οικονομία, καθώς και του ρόλου των δημόσιων επιχειρήσεων καιτης δημόσιας περιουσίας συνολικότερα, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων.  Στη βάση των ανωτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα στις 31.3.2018 να επιλέξει και να διορίσει την κα. Ηρώ Αθανασίου και τον κ. Φραγκίσκο Γρατσώνη ως πρόσθετα μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ της ΕΕΣΥΠ, με τετραετή θητεία».

Τα βιογραφικά των νέων μελών

Ηρώ Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε το 1960. Είναι πτυχιούχος του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, με μεταπτυχιακό από το London School of Economics. Έχει μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Unilever, κατέχοντας διαδοχικά τη θέση της αντιπροέδρου Marketing για την Ελλάδα και την Κύπρο (2006 - 2010), της αντιπροέδρου για την Λ. Αμερική, τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία, την Τουρκία και το Ισραήλ (2010-2014), καθώς και τη θέση της εκτελεστικής αντιπροέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου για την Ελλάδα και την Κύπρο (2014-2018). Σήμερα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΙΤΑΝ και μέλος των ΔΣ του ΣΕΒ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων (ΣΕΕΤ). Είναι μέντορας νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) για την πρωτοβουλία Οrange Grove της Πρεσβείας της Ολλανδίας. Οι τομείς εμπειρίας της περιλαμβάνουν στρατηγική ανάπτυξη, μάρκετινγκ και οργανωτική αναδιάρθρωση.

Φραγκίσκος Γρατσώνης, μη εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε το 1967. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει MBA από το Πανεπιστήμιο Leonard Stern School of Business της Νέας Υόρκης. Έχει μακρά και ποικίλη διοικητική εμπειρία - τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο - στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στη χρηματοoικονομική και στην επενδυτική τραπεζική. Μεταξύ των ανώτερων θέσεων τις οποίες κατείχε περιλαμβάνονται οι εξής: CFO για τον όμιλο Folie Folie (2013 - σήμερα), ανώτατο τραπεζικό στέλεχος στην Credit Agricole / Εμπορική Τράπεζα (2007 - 2013). Έχει επίσης εργαστεί στην BNP Paribas και τη Citibank στους τομείς των εταιρικών επενδύσεων και της θεσμικής τραπεζικής. Οι τομείς εμπειρίας του περιλαμβάνουν στρατηγικές εταιρικές επενδύσεις, χρηματοοικονομικά, έλεγχο και διαχείριση κινδύνων