ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 0,2% ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο

Στο 0,2% ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο - Κεντρική Εικόνα

Στο 0,2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016, από -0,2% που ήταν τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat. Πριν από έναν χρόνο, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν -1,1%. Συνολικά, στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιούνιο ήταν 0,1% από -0,1% τον Μάιο, όπως και πριν από έναν χρόνο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν μηδενικός τον Ιούνιο, σε σχέση με τον Μάιο που ήταν -0,1% και 0,1% πριν από έναν χρόνο. Αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού παρατηρήθηκαν τον Ιούνιο του 2016 σε 13 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Κύπρο (-2,0%), τη Βουλγαρία (-1,9%) και την Κροατία (-1,2%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στο Βέλγιο (1,8%), τη Σουηδία (1,2%) και τη Μάλτα (1,0%). Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2016, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δύο κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε οκτώ και αυξήθηκε σε 17.