ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος - Κεντρική Εικόνα

Ο καθοριστικός ρόλος των συμβούλων μάνατζμεντ στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προοπτικών στη μετα-μνημονιακή εποχή επισημάνθηκε στις εργασίες της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ, Βασίλης Ρεγκούζας αναφέρθηκε στη διαχρονική συμβολή των συμβούλων μάνατζμεντ στη γενικότερη ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Σημείωσε ότι, ενώ ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (ΜΕΡΜ) του ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές) στην Ευρώπη τη χρονική περίοδο 2012-2017 ήταν 2,2%, ο ΜΕΡΜ του management consulting παρουσίασε αύξηση 6,4% την αντίστοιχη περίοδο.

Ο κ. Ρεγκούζας, επεσήμανε ότι στην Ελλάδα, παρά τη μείωση του ΑΕΠ (ΜΕΡΜ 2012-2017: -1,5%), ο ΜΕΡΜ του management consulting την ίδια περίοδο παρουσίασε θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκε σε 1,4%, γεγονός που αναδεικνύει την ολοένα και αυξανόμενη αποδοχή των συμβούλων μάνατζμεντ, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. Αυτό συμβαίνει διότι οι σύμβουλοι έχουν αναπτύξει ένα σύστημα γνώσης το οποίο συνδυάζει τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν, με την εμπειρία τους, ενώ η αντικειμενικότητά τους (ανεξαρτησία γνώμης) καθώς και η εξειδίκευση που διαθέτουν, τους καθιστά περισσότερο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς.

Επίσης, ο κ. Ρεγκούζας τόνισε ότι, σήμερα οι σύμβουλοι μάνατζμεντ είναι περισσότερο αναγκαίοι από ποτέ καθώς, πέρα από τον σημαντικό ρόλο τους στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προοπτικών στη μετα-μνημονιακή εποχή, μπορούν να συμβάλουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων και οργανισμών στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την «ψηφιακή επανάσταση» που επιδρά σχεδόν σε όλα τα επίπεδα και τομείς λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο των εργασιών της γενικής συνέλευσης, χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), Κωνσταντίνος Καλέργης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), Κωνσταντίνος Χανιώτης, η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, Δήμητρα Ιωάννου και ο γενικός γραμματέας της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Αθανάσιος Μπίκας.

Ο ΣΕΣΜΑ αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 49 εταιρείες – μέλη που πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 200 εκατ. ευρώ και απασχολούν περισσότερα από 2.500 εξειδικευμένα στελέχη - Έλληνες επιστήμονες. O ΣΕΣΜΑ, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO), βρίσκεται στον πυρήνα των εξελίξεων της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών μάνατζμεντ που αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία.