ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πλαίσιο: Εκτίναξη καθαρών κερδών κατά 9,5%

Πλαίσιο: Επένδυση 15 εκατ. ευρώ για την είσοδο στις «λευκές» συσκευές - Κεντρική Εικόνα

Αυξημένες πωλήσεις ανακοίνωσε η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, το 2017. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 286 εκατ. ευρώ, από 283 εκατ. ευρώ, το 2016, βελτιωμένες κατά 1%, αποκλειστικά λόγω των επιδόσεων του 2ου εξαμήνου (ποσοστό αύξησης 5%), ενώ τα καθαρά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 9,5%.

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε τα εξής οικονομικά αποτελέσματα:

Αύξηση του μικτού κέρδους στα 62,1 εκατ. ευρώ από 60,5 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 2,8%, μετά από ενίσχυση του περιθωρίου μικτού κέρδους.

Ενίσχυση του EBITDA κατά 5,9%, στα 10,7 εκατ. ευρώ από 10,1 εκατ. ευρώ, παρά την αρνητική διαφοροποίηση των λοιπών εσόδων κατά περίπου 2,5 εκατ.

Ανάκαμψη των κερδών προ φόρων σε διψήφιο ποσοστό στα 7,3 εκατ. ευρώ και ανάλογη πορεία των κερδών μετά τη φορολογία στα 4,9 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές στα 12 εκατ. ευρώ, λόγω λελογισμένης αύξησης των αποθεμάτων και ορθολογικής διαχείρισης των προμηθευτών.

Ταμειακά διαθέσιμα που προσεγγίζουν τα 50 εκατ. ευρώ, πλέον του μισού της χρηματιστηριακής αξίας του ομίλου. Μείωση του δανεισμού και καθαρή ρευστότητα στα 37 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση μετά και την περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων στα 90,3 εκατ. ευρώ.

Λογιστική αξία περίπου 1:1 με τη χρηματιστηριακή και βελτιωμένο προτεινόμενο μέρισμα στα 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Πλαισίου Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε: «Το 2017 υπήρξε μία ιδιαίτερα θετική χρονιά για τον όμιλο, καθώς σημειώθηκε ουσιαστική μεγέθυνση σε όλα τα βασικά οικονομικά μας μεγέθη, σε μία περίοδο που, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη και η καταναλωτική διάθεση στο λιανικό εμπόριο εύθραυστη. Οδηγός για την καθολική αυτή βελτίωση υπήρξε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το δεύτερο εξάμηνο, κατά το οποίο είδαμε τον κύκλο εργασιών μας να ανακάμπτει κατά 5%. Μας ικανοποιεί ακόμα περισσότερο ότι παραπάνω επιδόσεις στο δεύτερο εξάμηνο επιτεύχθηκαν, χωρίς καμία αρνητική επίπτωση στα περιθώρια απόδοσής μας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν και στο σύνολο του έτους η καθαρή κερδοφορία μας βελτιώθηκε σχεδόν 10%, η αύξησή της στο δεύτερο μισό της χρονιάς είναι διπλάσια. Αν, μάλιστα, δεν ληφθούν υπόψη οι αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2017 σε σχέση με το 2016, η βελτίωση του EBITDA θα ξεπερνούσε το 37%. Εξίσου θετική υπήρξε η πορεία στον ισολογισμό: Μειώσαμε το συνολικό μας δανεισμό και, μάλιστα, σχεδόν μηδενίζοντας τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μας προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αυξήσαμε τα διαθέσιμά μας κατά 7 εκατ. ευρώ και κρατήσαμε σταθερές τις απαιτήσεις μας. Είμαστε δε ενθουσιασμένοι που, τελικά, δημιουργήσαμε νέες λειτουργικές ταμειακές ροές που αγγίζουν τα 12 εκατ. ευρώ και οδήγησαν την καθαρή (απαλλαγμένη από το δανεισμό) ρευστότητά μας στα 37 εκατ. ευρώ».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Γεράρδος, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Σε μία αγορά που φαίνεται να ανακάμπτει το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης, η Πλαίσιο πετυχαίνει να αυξήσει πωλήσεις, μερίδια αγοράς και κερδοφορία».