ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η Συζήτηση για την Ανάπτυξη

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΙΟΝΗΣ
Η περίεργη στάση της ΕΛΣΤΑΤ για το έλλειμμα το 2010 - Κεντρική Εικόνα

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της ρύθμισης για το χρέος έφθασε η ώρα της συζήτησης για την πραγματική οικονομία. Με άλλα λόγια πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά και κατόπιν να διαμορφώσουμε πολιτικές  για τον παρονομαστή στο κλάσμα, χρέος/ΑΕΠ, έλλειμμα/ΑΕΠ κ.λ.π. ασφάλιση/ΑΕΠ.  Με αυτό τον τρόπο αντικαθίσταται η συζήτηση για την μείωση των δημοσιονομικών δαπανών και την αύξηση των φόρων με την συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγή.

Η αλήθεια είναι ότι ο δημόσιος διάλογος και σε μεγάλο βαθμό και η οικονομική πολιτική δεσμεύτηκαν τα τελευταία έξι χρόνια αποκλειστικά σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής. Κύριο χαρακτηριστικό της εξαετούς περιπέτειες της ελληνικής οικονομίας μέσω των μνημονίων   ήταν η μονοπαραμετρική έμφαση της οικονομικής πολιτικής στην σταθερότητα και τον περιορισμό του δημόσιου τομέα.  Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς την αναγκαιότητα αυτής της πολιτικής. Αυτό που αμφισβητείται  και έχει γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής είναι η ένταση αυτής της πολιτικής και η διάρκειά της. Αν παράλληλα με την δημοσιονομική σταθεροποίηση εφαρμόζονταν μια δέσμη αναπτυξιακών μέτρων τότε οι επιπτώσεις της ύφεσης  θα ήταν πολύ πιο περιορισμένες.   

Εκτός των άλλων η αναγκαιότητα των αναπτυξιακών πολιτικών απορρέει και από την ανάγκη επίτευξης των  δημοσιονομικών στόχων. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις για να αντιληφθεί  ότι η επίτευξη των δύσκολων δημοσιονομικών στόχων και η επιτυχία του προγράμματος δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν αν δεν συνοδευτούν με την αύξηση της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος. Και επειδή στον όρο ανάπτυξη μπορεί ο καθένας να δίνει το δικό του περιεχόμενο στο στάδιο που βρίσκεται η ελληνική οικονομία χρειάζεται ενίσχυσης της ρευστότητας και επενδύσεις.

Αυτή την στιγμή έχουμε μπροστά μας μια σειρά μέτρων και πολιτικών που θα μπορούσαν να επιφέρουν άμεσα αποτελέσματα στο ΑΕΠ. Η απόφαση του Μ. Dragi για την υπαγωγή της ελληνικής οικονομίας στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την ρευστότητα της οικονομίας και να ασφαλίσει τις τράπεζες. Το πρόγραμμα Γιούνκερ σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ μπορούν να αποτελέσουν το ουσιαστικό συμπλήρωμα στο ασθενές πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.  Η αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου θα επαναφέρει στην αγορά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να έχουν άμεσα αποτελέσματα τόσο στην απασχόληση όσο και στην παραγωγή. Το ουσιαστικότερο όμως είναι ότι μπορούν να δημιουργήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας έτσι ώστε σε δεύτερο στάδιο να δούμε ιδιωτικές επενδύσεις.

Όλα αυτά μπορούν πραγματικά να δώσουν ένα τέλος στην μεγάλη μας περιπέτεια. Αν όμως μετά από μερικούς μήνες επανέλθουμε στα ίδια και υπάρξει ακόμα μια διάψευση των προσδοκιών  τότε δεν θα είναι μια από τα ίδια αλλά πολύ χειρότερα. Και αυτό γιατί θα έχει κλονιστεί και η τελευταία ελπίδα για τα αποτελέσματα μιας σοβαρής πρότασης. Θα εξανεμιστεί η οποιαδήποτε εναπομένουσα ικμάδα σοβαρότητας της Κυβέρνησης, της ΕΕ και οποιουδήποτε συλλογικού επίσημου οργάνου έχει εμπλακεί στην ελληνική υπόθεση.  

Διονύσιος  Χιόνης
Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών