ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει για τον ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας και το ΦΠΑ

Τι αλλάζει για τον ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας και το ΦΠΑ - Κεντρική Εικόνα

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών. Ωστόσο στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για τον ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας, το ΦΠΑ και τους αγρότες.

Σύμφωνα με μια πρώτη ανάγνωση παύουν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης αγρότες που παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές.

Παράλληλα, θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία φορολογούμενων οι οποίοι χρωστούν άνω των 300.000 ευρώ φόρους αλλά και ασφαλιστικές εισφορές.  Μειώνεται σε 3 μήνες, το χρονικό όριο για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία.

Για τα τέλη κυκλοφορίας και ειδικότερα για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα προβλέπει ότι από το 2017 θα υπολογίζονται με βάση το έτος που πρωτοταξινομήθηκε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο με βάση το έτος που πήρε πινακίδες στην Ελλάδα. Δηλ. τα παλαιότερα οχήματα θα έχουν χαμηλότερα τέλη.

Για τον ΕΝΦΙΑ, καταργείται η για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα εφόσον εισπράττουν εισοδήματα από τόκους άνω των 300 ή των 600 ευρώ αντίστοιχα.

Όσοι πιάνονται να φοροδιαφεύγουν, εφόσον καταθέσουν αίτηση πριν συνταχθεί οριστική έκθεση ελέγχου θα γλιτώσουν έως και τα 2/3 των προστίμων που αλλιώς θα πλήρωναν. Ειδικότερα προβλέπεται ότι όσοι προλάβουν έως τις 30 Οκτωβρίου να υποβάλουν ανέκκλητη δήλωση αποδοχης της παράβασης, πριν την έκδοση οριστικής πράξης επιβολής δήλωσης.

Προβλέπει πρόστιμα από 1.000 έως και 100.000 ευρώ για την παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στην φορολογική διοίκηση.

Θεσπίζονται αυστηρές διαδικασίες και μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καπνικά προϊόντα. Τα σημαντικότερα μέτρα είναι η αδειοδότηση σε όλο το φάσμα της διακίνησης των προϊόντων και η απαγόρευση της διάθεσης προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου. 

Απαλλάσσονται αναδρομικά από πρώτης πρώτου του 2015 από ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς καθώς και σε φιλανθρωπικούς εγχώριους και ξένους που στοχεύουν στην ανακούφιση των προσφύγων