ΕΛΛAΔΑ

Σκύλους «προσλαμβάνει» το ΥΠΟΙΚ για να εντοπίζουν μετρητά στις αποσκευές

Σκύλους «προσλαμβάνει» το ΥΠΟΙΚ για να εντοπίζουν μετρητά στις αποσκευές - Κεντρική Εικόνα

Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι αναλαμβάνουν τον εντοπισμό... μετρητών σε αποσκευές επιβατών στις εισόδους και εξόδους της χώρας, για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και οι μεταφορές χρημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, συστήνεται ειδική επιτροπή, με σκοπό την αξιολόγηση τόσο των προσφορών όσο και της καταλληλότητας των σκύλων για εκπαίδευση και χρήση τους στην ανίχνευση ρευστών διαθέσιμων.

Η επιτροπή θα αποτελείται από εκπαιδευτές και συνοδούς σκύλων που υπηρετούν ήδη σε διάφορα τελωνεία. «Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των κριτηρίων που καταγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσης απόφασης ενώ η επιτροπή αξιολόγησης θα αποφασίσει για την ημέρα και ώρα που θα λάβει χώρα η αξιολόγηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά, στην απόφαση του ΥΠΟΙΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι «υποψήφιοι» θα πρέπει:

Να προέρχονται κατά προτίμηση από τις φυλές Γερμανικός Ποιμενικός, Λαμπραντόρ ή Μαλινουά.

Να είναι κατά προτίμηση ηλικίας δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Να φέρουν σήμανση με ηλεκτρονική ταυτοποίηση (μικροτσίπ).

Να είναι εφοδιασμένοι α) με βιβλιάριο υγείας για τους σκύλους που προέρχονται από το εσωτερικό και β) διαβατήρια ΕΕ για αυτούς που προέρχονται από το εξωτερικό, στα οποία θα περιέχονται οι εμβολιασμοί και οι αποπαρασιτώσεις υπογεγραμμένα από κτηνίατρο καθώς και ο αριθμός του ηλεκτρονικού εμφυτεύματος (μικροτσίπ).

Να έχουν εμφανές και ανεπτυγμένο το ένστικτο της ανίχνευσης - ανεύρεσης (ένστικτο καταδίωξης – pray drive) και επαναφοράς (retrieve) σε όλους τους χώρους όπου θα δοκιμάζονται με διάφορα παιχνίδια η άλλα αντικείμενα (μπαλάκια, σωλήνες, κλπ).

Να είναι κοινωνικοποιημένοι, ισορροπημένοι και χωρίς φοβίες σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους, με ικανότητα να προσαρμόζονται εύκολα σε οποιοδήποτε περιβάλλον και με ένδειξη φυσιολογικής συμπεριφοράς απέναντι στους ανθρώπους.

Να είναι ψυχολογικά υγιείς και να μην παρουσιάζουν νεύρα ή νευρωτικό χαρακτήρα.

Να έχουν χαμηλή παρόρμηση εκδήλωσης του ενστίκτου προστασίας (defense drive).

Να είναι απόλυτα υγιείς.

Αναλυτικά η απόφαση του υπουργείου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Προμηθειών: