ΕΛΛAΔΑ

Πρόγραμμα κατάρτισης 981 εργαζομένων στον κλάδο της Οινοποιίας

Συναντήσεις 70 οινοποιών με 26 ξένους αγοραστές έχει οργανώσει το Enterprise Greece - Κεντρική Εικόνα

Συνολικά 981 εργαζομένους στον κλάδο της Οινοποιίας, αλλά και γενικότερα της Αγροδιατροφής, αφορά το πρόγραμμα κατάρτισης, ύψους 1.239.000 ευρώ, που εγκρίθηκε από το ΕΣΠΑ. Φορέας υλοποίησης είναι ο Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), ενώ σύντονα αναμένεται να ανακοινωθούν οι προϋποθέσεις και οι όροι επιλογής των ωφελουμένων.

«Ανέκαθεν η ΚΕΟΣΟΕ στόχευε και στοχεύει στην προάσπιση προώθηση και εκπροσώπηση των συμφερόντων του κλάδου. Πριν την ανάθεση στην ΚΕΟΣΟΕ του έργου της κατάρτισης εργαζομένων, η ΚΕΟΣΟΕ εκπόνησε πρωτογενή έρευνα κυρίως στα συνεταιριστικά οινοποιεία για την διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών στον κλάδο της οινοποιείας» δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ, Παρασκευάς Κορδοπάτης και συμπλήρωσε ότι «Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής κατέδειξαν ότι παρ΄όλο που ο τομέας παρουσιάζει υψηλό βαθμό εξειδίκευσης υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργαζομένων ιδιαίτερα στον τομέα της διάθεσης των προϊόντων οίνου, λαμβανομένης υπ΄όψιν και της σημαντικότητας στον τομέα της διάθεσης, του διαδικτύου και της ενίσχυσης των πωλήσεων μέσω αυτού».

Μέσω του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν και στις 13 Περιφέρειες της χώρας συνολικά 46 σεμινάρια κατάρτισης, 5 διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, 80 και 100 ωρών αντίστοιχα. Όπως υπογράμμισε ο κ. Κορδοπάτης «μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτισθέντες εργαζόμενοι θα πιστοποιηθούν για τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και ως εκ τούτου θα διαθέτουν πλεονεκτήματα για την καταξίωση και κατοχύρωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας».

Στόχος των σεμιναρίων είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η αύξηση της εξωστρέφειας, η αναβάθμιση της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων με εισαγωγή και χρήση νέων σύγχρονων μορφών marketing αλλά και των δικτύων διανομής καθώς και η εδραίωση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των εργαζομένων που θα καταρτισθούν και θα λάβουν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωση της θέσης τους στην ιεραρχία των επιχειρήσεων.