ΔΙΕΘΝΗ

Brexit: «Δικλείδα ασφαλείας» για τα ιρλανδικά σύνορα, σύμφωνα με το προσχέδιο της EE

Ο πρόεδρος της ένωσης των Γάλλων εργοδοτών καλεί σε προετοιμασία για «σκληρό Brexit» - Κεντρική Εικόνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρξει μια λύση ως ‘δικλείδα ασφαλείας’ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει σκληρό σύνορο μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας, σύμφωνα με το προσχέδιο της συνθήκης για το Brexit που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Το Δουβλίνο ανησυχεί για την απόρριψη από την πλευρά του Λονδίνου μιας διευθέτησης ως ‘δικλείδας ασφαλείας’ που παρουσιάστηκε σε ξεχωριστό πρωτόκολλο στο προσχέδιο της ΕΕ για τη συνθήκη αποχώρησης. Βάσει αυτής, η Βόρεια Ιρλανδία ουσιαστικά θα υπόκειται στους οικονομικούς κανόνες της ΕΕ και κατά συνέπεια θα απομονωθεί ενδεχομένως από τη βρετανική νήσο.

«Αναφορικά με το προσχέδιο πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, οι διαπραγματευτές συμφωνούν πως μια νομικά εφαρμόσιμη εκδοχή της λύσης - ‘δικλείδας ασφαλείας’ για τα σύνορα…πρέπει να συμφωνηθεί στο πλαίσιο του νομικού κειμένου της Συμφωνίας Αποχώρησης, για να εφαρμοστεί εκτός κι να βρεθεί άλλη λύση», αναφέρεται στην εισαγωγή του προσχεδίου.

Το κείμενο καθιστά σαφές ότι η Βρετανία δεν έχει συμφωνήσει στη συγκεκριμένη πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.