ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα σε μισθωτούς και επαγγελματίες

Πώς χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα σε μισθωτούς και επαγγελματίες - Κεντρική Εικόνα

Παρατείνεται μέχρι τις 20 Μαρτίου η ασφαλιστική ικανότητα σε όσους ήταν έως χθες, 28 Φεβρουαρίου, ασφαλιστικά ικανοί, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υγειονομική τους περίθαλψη.

Η παράταση δίδεται σε αναμονή προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης για χορήγηση ικανότητας σε όλους με ενιαίες προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρει ο ΕΦΚΑ, για τη χορήγηση ικανότητας για την περίοδο από 1/3/2018 έως 28/2/2019 στους μισθωτούς, απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2017), είτε κατά το τελευταίο 15μηνο πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό 3μηνο του 15μήνου.

Στους μη μισθωτούς, δηλαδή στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, χορηγείται ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 2 μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2017) ή κατά το τελευταίο 12μηνο πριν την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017. Σε περίπτωση οφειλής, αυτή πρέπει να έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και να τηρείται η ρύθμιση (η ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα).

Ταυτόχρονα παρατείνεται έως 28/2/2019 η ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε διάφορες ομάδες εργαζομένων και ανέργων όπως οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία Τροχαίου Υλικού, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, σε ελεύθερους επαγγελματίες του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α. που έχουν κάνει χρήση διατάξεων του 2014 (έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας και οφείλουν μόνο για τα έτη 2011, 2012, 2013), ανασφάλιστους υπερήλικες που έχασαν την παροχή το 2012 αλλά λόγω διατάξεων του 2014 διατήρησαν την υγειονομική περίθαλψη.

Ακόμηα σε ανέργους ηλικίας 29 έως 55 που έχουν κάνει χρήση διατάξεων του 1999, σε άνεργους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες 30 έως 65 που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, σε εργάτες γης εφόσον έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου κ.α.

Αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης του Διοικητή του ΕΦΚΑ, Θανάση Μπακαλέξη με τους προέδρους των επιστημονικών συλλόγων της χώρας (ΔΣΑ, ΟΕΕ, ΤΕΕ) τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας, καθώς και η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας που αναγνωρίστηκε ως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα του νέου φορέα (δεν έχουν ενοποιηθεί αρχεία, υπηρεσίες κλπ).

Ο κ. Μπακαλέξης δήλωσε στους επιστημονικούς φορείς πως προωθείται τεχνική λύση εντός των επομένων μηνών. Οι εκπρόσωποι των επιστημόνων έθεσαν επίσης το ζήτημα του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για το 2018 με βάση τις καταβληθείσες και όχι τις καταβλητέες εισφορές το 2016, τις πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών υγειονομικής περίθαλψης, τον ενιαίο κανονισμό παροχών του ΕΦΚΑ (έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας για την εκπόνησή του είπε ο κ. Μπακαλέξης) κ.α.