ΕΛΛAΔΑ

Έθεσε όρους η ΕΝΠΕ για να αναλάβουν οι Περιφέρειες τον έλεγχο δόμησης

Έθεσε όρους η ΕΝΠΕ για να αναλάβουν οι Περιφέρειες τον έλεγχο δόμησης - Κεντρική Εικόνα

Μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις αποδέχονται οι Περιφέρειες τις αρμοδιότητες για τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που συνεδρίασε σήμερα, ζητεί προκειμένου οι Περιφέρειες να αναλάβουν την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακών Παρατηρητηρίων και των Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης - Τοπικών Παρατηρητηρίων, να έχουν οι ίδιες την ευθύνη για υποθέσεις που θα προκύψουν από την ημέρα που θα την αναλάβουν, ενώ τις προγενέστερες να εξακολουθούν να διαχειρίζονται οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Επίσης να μετακινηθεί άμεσα στις Περιφέρειες προσωπικό με εμπειρία στα θέματα δόμησης από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των δήμων, όπως οι υπάλληλοι των παλιών ΤΥΔΚ κ.α.

Ακόμη διοικητικό προσωπικό, προσλήψεις δικηγόρων, χρηματοδότηση για την ενοικίαση κτιρίων αλλά και εξοπλισμού για τις νέες αυτές υπηρεσίες, η κατεδάφιση αυθαιρέτων να παραμείνει στην αποκεντρωμένη διοίκηση κ.α.

Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, υπογράμμισε ότι αν οι προϋποθέσεις «δεν γίνουν αποδεκτές, τότε σαφέστατα ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί και οι Περιφέρειες δεν πρόκειται να αναλάβουν την ευθύνη αυτή». Ενώ, ο αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ και περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, Γιάννης Σγουρός, ζήτησε να προσφύγει η ΕΝΠΕ στη Δικαιοσύνη για τη μη εφαρμογή του άρθρου 102 του Συντάγματος που ορίζει ότι η όποια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κράτος πρέπει να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους πόρους. Τέλος ,ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, τόνισε ότι το διοικητικό μοντέλο που προβλέπει ο σχετικός νόμος είναι αδύνατον να έχει αποτελέσματα στην Περιφέρεια του.