ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα «γέφυρα» για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Βελτίωση της αισιοδοξίας των συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία της οικονομίας  - Κεντρική Εικόνα

Την ενεργοποίηση του ταμείου επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με κεφάλαια ύψους 192 εκατ. ευρώ που προέρχονται από τις μέχρι σήμερα αποπληρωμές του προγράμματος, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας.

Πρόκειται για πρόγραμμα «γέφυρα» για τη δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα λειτουργήσει με τους ίδιους όρους με το ΤΕΠΙΧ Ι μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ενεργοποίηση του νέου ταμείου (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Το ενδιάμεσο πρόγραμμα θα χορηγεί σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επενδυτικά δάνεια και δάνεια για κεφάλαιο κίνησης. Το ύψος των χορηγήσεων θα κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με ιδιαίτερα ελκυστικά επιτόκια.

Από αποπληρωμές δανείων

Τα ποσά που έχουν επιστραφεί από τις αποπληρωμές των δανείων επιχειρήσεων που δανειοδοτήθηκαν από το αρχικό πρόγραμμα, φθάνουν τα 192,6 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, τα 100 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση». Μαζί με τη συνεισφορά των τραπεζών τα χρήματα που θα διατεθούν με τη μορφή χαμηλότοκων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις φθάνουν τα 200 εκατ. ευρώ και όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας υπεγράφησαν οι απαιτούμενες πρόσθετες πράξεις με τις τράπεζες.

Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντας:

• Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, α) που υπήχθησαν στον ν. 3299/2004, β) εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και γ) δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί καθώς και

• δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή δάνεια για τη διευκόλυνση της ρευστότητας.

Οι όροι που θα ισχύσουν στο πρόγραμμα «γέφυρα» θα είναι οι ίδιοι με αυτούς του αρχικού προγράμματος, βάσει των οποίων:

• Το ελάχιστο ύψος δανείου για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ξεκινάει από 10.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 800.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου είναι από 5 έως 12 χρόνια με δυνατότητα περιόδου χάριτος.

• Το ελάχιστο ύψος δανείου για χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης ξεκινάει από 10.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 300.000 ευρώ και η διάρκεια του δανείου τα 4 χρόνια. Συγκεκριμένα:

α. Σε υφιστάμενες επιχειρήσεις το δάνειο δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.

β. Σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το δάνειο δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών ή το 100% των ιδίων κεφαλαίων σε περίπτωση που τα δύο πρώτα δεν είναι διακριτά.

Πηγή: www.kathimerini.gr