ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι εισηγμένες που αποφέρουν «παχυλά» κέρδη στους μετόχους τους (Πίνακες)

Έρχονται νέα χαρτονομίσματα 100 και 200 ευρώ - Κεντρική Εικόνα

Σε μια περίοδο όπου η πλειονότητα των αναλυτών προβλέπει για φέτος ανοδική πορεία τιμών σε ελληνικές μετοχές και ομόλογα, αρκετοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι αποτιμήσεις των εταιρειών είναι ήδη «απαιτητικές», καθώς:

• Το μέσο P/E των μη τραπεζικών μετοχών με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη του 2017 κυμαίνεται γύρω στις 16-17 φορές.

• Και ο αριθμός των κερδοφόρων ομίλων που διαπραγματεύεται κάτω από τη λογιστική τους αξία έχει υποχωρήσει περίπου κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη διετία.

Αντίθετα, ελκυστικός παραμένει ο δείκτης της μέσης μερισματικής απόδοσης που προσεγγίζει το 2% στις μη τραπεζικές μετοχές με βάση το σύνολο των χρηματικών διανομών του 2017, όταν το επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων δύσκολα υπερβαίνει το 0,4% και η τάση του είναι πτωτική.

Όσο και αν κάποιες εταιρείες (π.χ. ΤΙΤΑΝ, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, Ικτίνος, ΕΛΤΡΑΚ) μοίρασαν πέρυσι μεγαλύτερα ποσά από τα ετήσια κέρδη του 2016, εκτιμάται ότι το σύνολο των χρηματικών ροών που θα διανεμηθεί μέσα στο 2018 θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2017 λόγω του προβλεπόμενου ανοδικού ΑΕΠ και της επίδρασης που λογικά θα επιφέρει στις οικονομικές επιδόσεις των εισηγμένων. Άρα μια μέση μερισματική απόδοση κοντά στο επίπεδο του 2% θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επαναλαμβανόμενη για φέτος.

Επιπλέον, έχει αποδειχτεί από τα στοιχεία του παρελθόντος σε Ελλάδα και εξωτερικό, πως οι μετοχές που μοιράζουν σε συστηματική βάση χρήματα στους μετόχους τους:

α) Υπεραποδίδουν σε μεσομακροπρόθεσμη βάση σε σχέση με το μέσο όρο της αγοράς.

β) Διατρέχουν μικρότερο επενδυτικό κίνδυνο. Άλλωστε (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) όποιος έχει διακρατήσει μετοχές Motor Oil από το έτος 2000 έως σήμερα έχει εισπράξει μέσω μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίου 11,34 ευρώ ανά μετοχή, ενώ τα αντίστοιχα ποσά είναι 89,7 ευρώ για τον Καρέλια, 11,1 ευρώ για τον ΟΛΘ, 3,1 ευρώ για την ΕΥΔΑΠ, 3,28 ευρώ για την ΕΥΑΘ και 18,36 ευρώ για τον ΟΠΑΠ.

Επίσης (στοιχεία σχετικών πινάκων) από το 2006 η ΕΧΑΕ έχει μοιράσει 5,935 ευρώ ανά μετοχή, από το 2003 η Βογιατζόγλου Systems ΒΟΣΥΣ 0,00% 2,70 ευρώ και από το 2004 η Στέλιος Κανάκης 1,403 ευρώ ανά μετοχή!

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το Χρηματιστήριο της Αθήνας σε συνεργασία με τον οίκο FTSE σχεδιάζουν τη δημιουργία «δείκτη μερισμάτων», στα πλαίσια αντίστοιχων δεικτών που υπάρχουν σε χρηματιστήρια του εξωτερικού (πχ S&P Dividend Aristocrats, «δείκτη των… αριστοκρατών του μερίσματος»).

Στον πρώτο παρατιθέμενο πίνακα περιλαμβάνονται έξι μεγάλου μεγέθους εταιρείες (Motor Oil, Καρέλιας, ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΠΑΠ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη χρονιά εισαγωγής της στο ΧΑ) που διανέμουν μετρητά για πολλά συνεχόμενα χρόνια.

Επίσης, εταιρείες που έχουν μοιράσει χρήματα στους μετόχους τους κατά τα περισσότερα χρόνια της ίδιας περιόδου είναι η ΕΧΑΕ (βλέπε σχετικό πίνακα), η ΤΙΤΑΝ (δεν διένειμε την περίοδο 2012-2013), τα Ελληνικά Πετρέλαια (δεν διένειμαν κατά τη διετία 2015-2016), ο ΟΛΠ (δεν μοίρασε το 2010), η Jumbo (δεν διένειμε το 2013), η Grivalia (δεν διένειμε μια χρονιά μέρισμα επειδή της απαγορευόταν από το θεσμικό πλαίσιο) αλλά και τίτλοι χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης όπως π.χ. το Πλαίσιο και ο Κανάκης (βλέπε σχετικό πίνακα).

Μπορεί η Autohellas και η Βογιατζόγλου Systems ΒΟΣΥΣ 0,00% (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) να μην έχουν διανείμει όλα τα χρόνια μετρητά, αλλά ίσως να είναι οι εταιρείες που έχουν καταβάλλει αθροιστικά τα μεγαλύτερα ποσά σε σχέση τουλάχιστον με την κεφαλαιοποίησή τους.

Στις μετοχές επίσης που τακτικότατα μοιράζουν μετρητά συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, και οι: Coca-Cola Hellenic, OTE, Sarantis, Mermeren Kombinat, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Γενική Εμπορίου, Entersoft, Ικτίνος Μάρμαρα, ΕΛΤΟΝ Χημικά, ΕΛΤΕΧ Άνεμος και Μύλοι Κεπενού.

Στη σχετική λίστα από το 2018 αναμένεται επίσης να προστεθούν και εταιρείες που εισήχθησαν στο ΧΑ κατά τα τελευταία χρόνια, όπως πχ ο ΑΔΜΗΕ και η Intercontinental-International ΑΕΕΑΠ.

Πηγή; euro2day.gr