ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα ανοιχτά μέτωπα των ιδιωτικοποιήσεων (Pdf)

Στο τελικό στάδιο η επένδυση στο Ελληνικό - Κεντρική Εικόνα

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποίησης προβλέπει το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan - ADP) του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) που εγκρίθηκε την Δευτέρα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). 

Πιο συγκεκριμένα: 

Ελληνικό

Για να ολοκληρωθεί η πώληση του 100% της Ελληνικό ΑΕ και να λάβει το Ελληνικό Δημόσιο τα 915 εκατ. ευρώ θα πρέπει:

Να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Ελληνικού.

Να αλλάξει ο νόμος και να εκδοθεί η άδεια για το καζίνο.

Να εκδοθούν οι απαραίτητες για την πολεοδόμηση της περιοχής Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ).

Να συσταθεί ο Φορέας Διαχείρισης του Ελληνικού.

Να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των φορεών και οργανισμών που αυτή την στιγμή στεγάζονται εντός της προς αξιοποίηση έκτασης.

Και τέλος να μοιραστούν τα δικαιώματα κυριότητας και εμπράγματα δικαιώματα επί της έκτασης.

Αφάντου

Η αποκρατικοποίηση αφορά την πώληση δύο ακινήτων στην περιοχή της Αφάντου στη Ρόδο για τη μια εκ των οποίων (Γκολφ Αφάντου) έχει πλειοδοτήσει η MA Angeliadis και για την δεύτερη (Νότια Αφάντου) η Τ.Ν. Aegean Sun Investment Limited. Για να κλείσει η συναλλαγή θα πρέπει:

Να υλοποιηθεί το Μνημόνιο Συναντίληψης που έχουν υπογράψει το ΤΑΙΠΕΔ με το υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία Αρχαιοτήτων για τα αρχαία που βρίσκονται εντός των εκτάσεων.

Να δημοσιευθεί η διοικητική πράξη παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Και τελος να υπογραφούν οι συμβάσεις.

ΔΕΣΦΑ

Για την πώληση του 66% (31% του ΤΑΙΠΕΔ – 35% των ΕΛΠΕ) του ΔΕΣΦΑ, του οργανισμού δηλαδή που διαχειρίζεται το σύστημα φυσικού αερίου και τον σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυφούσας, θα πρέπει:

Να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές στις 16 Φεβρουαρίου 2018.

Να εγκριθεί η συναλλαγή από Ελεγκτικό Συνέδριο

Να υπογραφεί η σύμβαση

Να εγκριθεί η συμφωνία από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές.  

ΟΛΘ

Η πώληση του 67% του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης έχει μπει σε τροχιά ολοκλήρωσης. Ωστόσο για να μεταβιβαστούν οι μετοχές στην κοινοπραξία Deutsche Invest – Terminal Link – Belterra Investments θα πρέπει:

Να εγκριθεί η μεταβίβαση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Να υπογραφεί η Αναθεωρημένη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΘ και Ελληνικού Δημοσίου

Να κυρωθεί η σύμβαση από τη Βουλή

Για τους οργανισμούς Λιμένος Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Καβάλας, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου προβλέπεται η μεταβίβασή τους στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Για την ΕΕΣΣΤΥ, ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών ορίζεται η 14η Φεβρουαρίου.

Για την ΕΥΑΘ, της οποίας το 74% ελέγχει το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ προβλέπεται η πώληση του 24% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προβλέπονται τα εξής:

Αξιολόγηση από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης και επιλογή βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης (ΤΑΙΠΕΔ)

Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας (ΕΓΥ)

Οι ΕΥΑΘ /ΕΓΥ θα προσδιορίσουν την τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΑΘ.

ΕΔ/ΕΥΑΘ θα προσδιορίσουν το κόστος παροχής υπηρεσιών ύδατος.

Για την ΕΥΔΑΠ της οποίας προβλέπεται η πώληση του 11%, με το ΤΑΙΠΕΔ να ελέγχει το 27% της εισηγμένης εταιρείας, προβλέπεται:

Αξιολόγηση από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης και επιλογή βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης (ΤΑΙΠΕΔ)

Αναθεώρηση και χρονική επέκταση της υφιστάμενης Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας. (ΕΔ/ΕΥΔΑΠ)

Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας (ΕΓΥ)

Οι ΕΥΔΑΠ /ΕΓΥ θα προσδιορίσουν την τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΔΑΠ.

ΕΔ/ΕΥΔΑΠ θα προσδιορίσουν το κόστος παροχής υπηρεσιών ύδατος.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει το 30% των μετοχών του ΔΑΑ και το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της ΣΑΑ για άλλα 20 χρόνια, δηλαδή έως το 2046. Σε πρώτη φάση προχωρά η διαδικασία επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης και θα ακολουθήσει η πώληση του 30%.