ΕΛΛAΔΑ

Για μια ειδικότητα η Lidl Hellas δίνει μισθό 2.500 ευρώ! (προσόντα)

H Lidl έκοψε τα mail προς εργαζομένους της στο Βέλγιο - Κεντρική Εικόνα

Υπάρχει μια ειδικότητα που ανάρτησε η Lidl Hellas για την την Αττική η οποία μπορεί να αποφέρει 2.500 ευρώ (μεικτά)!

Ειδκότερα, η εταιρεία ζητά προϊστάμενος-η πωλήσεων Περιφέρειας Αττικής: διοίκηση κατ/των σε μια περιοχή του Νομού Αττικής, που μπορεί να περιλαμβάνει και κατ/τα στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τη Μυτιλήνη, τη Χίο ή τη Σάμο.

Τα καθήκοντα

 • Αναλαμβάνετε μια θέση-κλειδί στην εταιρία. Έχετε υπό την επίβλεψή σας 4 περίπου καταστήματα, σε μια ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας
 • Είστε αρμόδιος-α για θέματα οργάνωσης, παρακολούθησης των πωλήσεων, εφαρμογής και ελέγχου των εταιρικών διαδικασιών
 • Είστε υπεύθυνος-η για την επίτευξη των στόχων, το σύνολο της απόδοσης των κατ/των της ευθύνης σας και την πορεία των επιχειρηματικών δεικτών
 • Αναλαμβάνετε τη στελέχωση των κατ/των, καθώς και την εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, προωθώντας τη δημιουργική συνεργασία

Το προφίλ

 • Είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, με γνώση Αγγλικών
 • Διαθέτετε δίπλωμα αυτοκινήτου, ευελιξία μετακινήσεων, ενώ έχετε τη δυνατότητα μετεγκατάστασης σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί
 • Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά για εμάς. Σας διακρίνουν άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα διοίκησης και παρακίνησης του προσωπικού, καθώς και ομαδικό πνεύμα
 • Προσαρμόζεστε στις αλλαγές, ενώ η επίλυση προβλημάτων αποτελεί για εσάς πρόκληση
 • Σας χαρακτηρίζουν ενθουσιασμός και δυναμικότητα, ώστε να αναλάβετε μια υπεύθυνη και απαιτητική θέση

Τι προσφέρει η εταιρεία

 • Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης, επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
 • Ακολουθείτε ένα ολοκληρωμένο, αμειβόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 9 περίπου μηνών, με την υποστήριξη έμπειρων στελεχών
 • Από την έναρξη της εκπαίδευσης αμείβεστε με περίπου 2500€μικτά, ποσό που αυξάνεται με την ολοκλήρωσή της
 • Σας παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο, που μπορείτε να χρησιμοποιείτε και στον ελεύθερο χρόνο σας, κινητό τηλέφωνο και iPad
 • Σας προετοιμάζουμε πλήρως, ώστε να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας

Μαζί με το βιογραφικό σας παρακαλούμε επισυνάψτε και αντίγραφο τίτλου σπουδών και τυχόν συστατικές επιστολές