ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο υπερταμείο περνούν τα μερίσματα από τον ΟΤΕ

ΟΤΕ: Αύξηση 30,4% στα κέρδη εξαμήνου - Κεντρική Εικόνα

Στο υπερταμείο θα μεταβιβάζονται τα μερίσματα του δημοσίου από τον ΟΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 350 του πολυνομοσχεδίου.

«Το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος του Ελληνικού Δημοσίου λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) μεταβιβάζεται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε», αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο.