ΕΛΛAΔΑ

ΥΠΕΝ: Έγκριση του μηχανισμού δημοπρασιών για ανανεώσιμες πηγές

Τι απαντά η «Ελλάκτωρ» στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ΕΛΤΕΧ Άνεμος - Κεντρική Εικόνα

Το προσεχές διάστημα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες διενέργειας των διαγωνισμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια της έγκρισης του ελληνικού μηχανισμού των δημοπρασιών από την Κομισιόν.

Η έγκριση ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΕ και αφορά τον μηχανισμό, μέσω του οποίου θα δίνεται στο εξής η στήριξη σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ), καθώς και στις μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Σημειώνεται, ότι το 2018 θα πραγματοποιηθούν χωριστές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας, ενώ από το 2019 θα πραγματοποιούνται κοινές δημοπρασίες για τις δύο τεχνολογίες, με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα. Η εισαγωγή των λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ σε ανταγωνιστικές δημοπρασίες θα γίνεται αφού αυτές ωριμάσουν.

Η επίτροπος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για θέματα Ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Η Ελλάδα θα μειώσει το κόστος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Αυτό το γεγονός είναι πολύ θετικό και ο μηχανισμός θα διευκολύνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα για το 2020».

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, από το 2017 είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ανταγωνιστικών δημοπρασιών για τη χορήγηση στήριξης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η χρήση δημόσιων κονδυλίων περιορίζεται στο ελάχιστο και ότι δεν προκύπτουν φαινόμενα υπεραντιστάθμισης. Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με τον ελληνικό μηχανισμό δημοπρασιών θα αυξηθεί το μερίδιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα μειωθεί στο ελάχιστο η στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της κρατικής στήριξης.