ΕΛΛAΔΑ

Σε διαβούλευση το σ/v για την ίδρυση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - Tι προβλέπει

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για τις επιταγές δωρεάν θεαμάτων μέσω του ΟΑΕΔ - Κεντρική Εικόνα

Σε διαβούλευση έθεσε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το σχέδιο νόμου, με το οποίο ιδρύεται το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Η διαβούλευση λήγει το πρωί της 4ης Ιανουαρίου, με στόχο το νομοσχέδιο να ψηφιστεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη λειτουργία του νέου πανεπιστημίου, από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2018-19).

Σχολές και Τμήματα

Στο υπό ίδρυση πανεπιστήμιο θα υπάρχουν 26 τμήματα, αντί των 42 που έχουν αθροιστικά τα δύο ΤΕΙ, με τα νέα τμήματα να έχουν νέο πρόγραμμα σπουδών και ορισμένα από αυτά να θεραπεύουν νέα γνωστικά πεδία.

Αναλυτικότερα, τα γνωστικά πεδία του νέου πανεπιστημίου, όπως προβλέπονται στο νομοσχέδιο, θα είναι: α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες, β) Επιστήμες Μηχανικού, γ) Επιστήμες Τροφίμων, δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας και ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

Τα νέα Τμήματα θα έχουν νέο πρόγραμμα σπουδών και κάποια εξ αυτών θα θεραπεύουν νέα γνωστικά πεδία, που, όπως αναφέρει το υπουργείο, «δεν υπάρχουν ακόμη στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά έχουν δείξει την μεγάλη δυναμική και την προοπτική τους στις εμπειρίες άλλων χωρών».

Ειδικότερα, η Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών θα περιλαμβάνει τα τμήματα α) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, β) Διοίκησης Επιχειρήσεων, γ) Διοίκησης Τουρισμού, δ) Κοινωνικής Εργασίας και ε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Η Σχολή Μηχανικών θα συγκροτείται από τα τμήματα: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, δ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ε) Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, στ) Μηχανολόγων Μηχανικών, ζ) Ναυπηγών Μηχανικών και η) Πολιτικών Μηχανικών.

Η Σχολή Επιστημών Τροφίμων θα συμπεριλαμβάνει τα τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας θα συγκροτείται από τα τμήματα: α) Βιοϊατρικών Επιστημών, β) Δημόσιας Υγείας, γ) Εργοθεραπείας, δ) Μαιευτικής, ε) Νοσηλευτικής, στ) Προσχολικής Αγωγής και ζ) Φυσικοθεραπείας.

Και τέλος, η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, β) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, γ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, και δ) Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται να μη χάσουν τον ρόλο τους οι υπάρχουσες εργαστηριακές και κτιριακές επενδύσεις, αλλά και να μη θιγεί το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των υπό συγχώνευση ιδρυμάτων.

Τι προβλέπεται για τους φοιτητές

Επίσης, οι φοιτητές που σπουδάζουν ήδη στα δύο ΤΕΙ, θα ενταχθούν αυτοδίκαια στα τμήματα του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα προπτυχιακά μαθήματα τμημάτων των απορροφώμενων ΤΕΙ, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2017-18).

Ωστόσο, από το χειμερινό εξάμηνο του ερχόμενου ακαδημαϊκού έτους (2018-19), θα εφαρμόζονται τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των τμημάτων του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα υπάρχει το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τα τμήματά του, αλλά όχι τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.

Η αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των τμημάτων των απορροφώμενων ΤΕΙ με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των τμημάτων του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα γίνουν ύστερα από σχετική απόφαση της συνέλευσης του κάθε τμήματος.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών του τμήματος ΤΕΙ Αθήνας ή Πειραιά, θα πρέπει να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στην γραμματεία του τμήματος, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

Ο αριθμός των φοιτητών που θα εντάσσονται στα νέα τμήματα, θα προκύψει ύστερα από σχετική πράξη του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του πρύτανη.

Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα των δύο ΤΕΙ, αυτά θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωσή τους από τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Στους αποφοίτους των ΠΜΣ θα απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης τμήματος ΤΕΙ με τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο.

Διοίκηση

Τη διοίκηση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αντί Συγκλήτου, θα έχει μέχρι τις 31 Αυγούστου η Διοικούσα Επιτροπή του πανεπιστημίου, η οποία θα είναι ενδεκαμελής, αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα ασκεί τις αρμοδιότητες του πρύτανη. Η Επιτροπή θα προκύψει μετά από σχετική απόφαση του υπουργού Παιδείας. Προσωρινοί κοσμήτορες και πρόεδροι Τμημάτων θα οριστούν ύστερα από κλήρωση μεταξύ των αντίστοιχων καταργούμενων μονοπρόσωπων οργάνων, ανά ακαδημαϊκή μονάδα των απορροφώμενων ΤΕΙ.

Βάσει νομοσχεδίου, την 1η Απριλίου 2018 λήγει η θητεία όλων των προσωρινών μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων των Σχολών και Τμημάτων του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την 1η Σεπτεμβρίου 2018 λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, για να πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η προκήρυξη θα πρέπει να έχει γίνει ως τις 15 Μαρτίου 2018.

Η ΔιοικούσαΕπιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο ίδρυμα.

Δομές Διετούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Εξάλλου, με το νομοσχέδιο προωθούνται οι διαδικασίες για την ίδρυση των νέων διετών προγραμμάτων σπουδών στα ΑΕΙ (και κατ' επέκταση και στο νέο πανεπιστήμιο), που θα παρέχουν προνομιακή πρόσβαση σε αποφοίτους ΕΠΑΛ και θα οδηγούν σε πιστοποιημένα διπλώματα του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, επιπέδου 5.

Η φοίτηση στις δομές θα παρέχεται δωρεάν και οι καταρτιζόμενοι θα επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑΛ.

Ρυθμίσεις για ΕΛΚΕ

Ταυτόχρονα, με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ. Πρόκειται, στην ουσία, για τροποποιήσεις του ν. 4485/2017 (νόμου Γαβρόγλου) για τα πανεπιστήμια.

Σύσταση Επιτροπών Ηθικής της Έρευνας

Το υπουργείο προχωρά με το νομοσχέδιο και στη σύσταση Επιτροπών Ηθικής της Έρευνας στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, αλλά και σε κάθε ερευνητικό φορέα και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Όπως αναφέρεται, οι ΕΗΕ θα έχουν ως στόχο να παρέχουν «εγγύηση αξιοπιστίας σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο των ερευνητικών έργων που διεξάγονται» και θα ελέγχουν «κατά πόσον ένα ερευνητικό έργο, πέραν της επιστημονικής του επάρκειας, διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων και την αυτονομία των συμμετεχόντων προσώπων, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στην ευζωία των ζώων και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος».

Οι ΕΗΕ θα αποτελούνται από 5 ή 7 τακτικά μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους (τον ακριβή αριθμό των μελών των ΕΗΕ αποφασίζει η Επιτροπή Ερευνών του ΑΕΙ/ ΔΣ του ερευνητικού φορέα, ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα του ιδρύματος). Τα μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική, ενώ τουλάχιστον δύο από τα μέλη θα πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του ΑΕΙ/ερευνητικού φορέα.

Η διάρκεια της θητείας των μελών των ΕΗΕ είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά.