ΕΛΛAΔΑ

Σε διαβούλευση η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για τις επιταγές δωρεάν θεαμάτων μέσω του ΟΑΕΔ - Κεντρική Εικόνα

Δίνεται σε διαβούλευση σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά την ίδρυση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 
Το πανεπιστήμιο δημιουργείται με τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά με το υπουργείο να χαρακτηρίζει το εγχείρημα «πρωτόγνωρο και σημαντικό».
 
«Η ίδρυση του πανεπιστημίου βασίζεται καταρχήν στην ακαδημαϊκή ποιότητα που έχουν πετύχει τα δύο ιδρύματα, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πρωτοποριακή για την Ελλάδα. Στη διαδικασία ίδρυσης του νέου πανεπιστημίου υιοθετήθηκε η προώθηση συνεργειών και η αποφυγή επικαλύψεων γνωστικών πεδίων» αναφέρει το υπουργείο.
 
 Στο πανεπιστήμιο που θα δημιουργηθεί προβλέπεται να έχει 26 τμήματα, αντί των 42 που έχουν αθροιστικά τα δύο ΤΕΙ, με τα νέα τμήματα να έχουν νέο πρόγραμμα σπουδών και ορισμένα από αυτά να θεραπεύουν νέα γνωστικά πεδία.
 
Όπως επισημαίνει το υπουργείο, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε καμία εργαστηριακή ή κτιριακή επένδυση να μη χάσει τον ρόλο της και να μη θιγεί το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των ιδρυμάτων.
 
Εξάλλου, με το νομοσχέδιο προωθούνται οι διαδικασίες για την ίδρυση των νέων διετών προγραμμάτων σπουδών στα ΑΕΙ (και κατ΄ επέκτασιν και στο νέο πανεπιστήμιο), που θα παρέχουν προνομιακή πρόσβαση σε αποφοίτους ΕΠΑΛ και θα οδηγούν σε πιστοποιημένα διπλώματα του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
 
«Η επιτυχία του εγχειρήματος είναι ένα στοίχημα που θα κερδηθεί προς όφελος της Δυτικής Αττικής και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Αποτελεί αποφασιστική συμβολή στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, με όλο το συμβολικό, αλλά και πραγματικό φορτίο της δημιουργίας ενός φάρου εκπαίδευσης, μόρφωσης και πολιτισμού» υπογραμμίζει το υπουργείο.