ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πτώση πωλήσεων κατά 2,9% για τη ζυθοποιία ΕΖΑ

Έσπασε τα όρια της μικροζυθοποιίας η ΕΖΑ - Επενδύσεις 30 εκ.ευρώ έως το 2019 - Κεντρική Εικόνα

Μειωμένες κατά 2,9% ήταν οι πωλήσεις το 2015 για την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση ο κύκλος εργασιών του ομίλου και της εταιρείας, κατά την χρήση του 2015, ανήλθε στο ποσό των 16.1 εκατ ευρώ (-2,9% σε σχέση με το 2014) και € 13.4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (-1,1% σε σχέση με το 2014).

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την ίδια χρήση, ανήλθαν σε ζημιές  979 χιλ. ευρώ και €179 χιλ. ευρώ αντίστοιχα κυρίως λόγω των υψηλών εξόδων προώθησης πωλήσεων με σκοπό την διεύρυνση του μεριδίου αγοράς.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν στη χρήση 2015 στο ποσό των  826 χιλ. ευρώ και  1.7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.