ΑΓΟΡΕΣ

Intralot: Η Fitch επιβεβαίωσε το "Β+" με αρνητικό outlook

Intralot: Η Fitch επιβεβαίωσε το "Β+" με αρνητικό outlook - Κεντρική Εικόνα

H Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Β+" της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Intralot, ενώ "το outlook είναι αρνητικό, καθώς αντανακλά την υψηλή μόχλευση της εταιρείας και την περιοριζόμενη χρηματοοικονομική ευελιξία", σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

"Παράλληλα το business model της εταιρείας αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό και πιέσεις στα περιθώρια. Μια υποβάθμιση είναι ακόμη πιθανή αλλά η διοίκηση εργάζεται για μια σειρά διορθωτικών κινήσεων. Οι λειτουργικές επιδόσεις της εταιρίας έχουν δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης τα δυο προηγούμενα τρίμηνα", σημειώνει ο διεθνής οίκος.