ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Οι επιχειρήσεις δικαιούνται ρόλο και φωνή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ
Παρεμπόριο και ζητήματα ασφάλειας στη συνάντηση Μίχαλου - Παπακώστα - Κεντρική Εικόνα

Του Κωνσταντίνου Μίχαλου*

Εδώ και επτά χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις, όπως και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, βιώνουν τις συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης πρωτοφανούς στα παγκόσμια χρονικά, για την ένταση και τη διάρκειά της. Στο διάστημα αυτό, η πατρίδα μας φτώχυνε και μίκρυνε επικίνδυνα. Ένας στους τρεις Έλληνες αντιμετωπίζουν την απειλή της φτώχειας. Χιλιάδες επιχειρήσεις έκλεισαν και ακόμη περισσότερες χρειάζεται να δίνουν καθημερινά μάχη για την επιβίωσή τους, μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον.Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, ταλαντούχοι και ικανοί άνθρωποι οδηγήθηκαν στο εξωτερικό, εξαιτίας της έλλειψης ευκαιριών εργασίας και εξέλιξης στην Ελλάδα.

Σήμερα, η χώρα μας έχει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες να βγει επιτέλους από τον εφιάλτη. Η προσπάθεια που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, με κόπους και θυσίες από όλους τους Έλληνες, κρίνεται τώρα. Τώρα κρίνεται το αν θα καταφέρουμε να κάνουμε το απαραίτητο άλμα μπροστά, για να επουλώσουμε τις πληγές της κρίσης, ή αν θα συμβιβαστούμε με μια οικονομία που φυτοζωεί.Σε αυτή την προσπάθεια, οι επιχειρήσεις δικαιούνται ρόλο και φωνή.Είναι η ώρα να απαιτήσουμε τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις που χρειάζονται, για να επαναφέρουμε στον τόπο μας την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την εθνική μας αυτονομία και κυριαρχία.

Είναι η ώρα να απαιτήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες, που θα επιτρέψουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να στηρίξουν την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας.

Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε περισσότερα. Με ένα ισχυρό ΕΒΕΑ, το οποίο ενώνει τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, εκφράζει με θάρρος τις θέσεις της αγοράς και στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Καλώ λοιπόν όλες τις επιχειρήσεις μέλη του ΕΒΕΑ, να δυναμώσουν το μήνυμα, με τη μαζική συμμετοχή τους στις προσεχείς εκλογές, για ένα πραγματικά καλύτερο αύριο: για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους, για τη νέα γενιά, για την ελληνική κοινωνία. Στην πιο δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία και την αγορά, το ΕΒΕΑ αναδείχθηκε σε καθημερινό σύμμαχο της επιχείρησης, στηρίζοντας τον αγώνα επιχειρηματιών και εργαζομένων ενάντια στις συνέπειες της κρίσης ενώ οι εκλογές στις 2-4 Δεκεμβρίου 2017 είναι η ευκαιρία να δυναμώσουμε, με τη συμμετοχή μας, τις διεκδικήσεις του επιχειρηματικού κόσμου για την επόμενη περίοδο. Όλοι μαζί, με καθαρή και δυνατή φωνή, ζητούμε από την Πολιτεία ενεργές πολιτικές στήριξης των επιχειρήσεων, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Όλοι μαζί, διεκδικούμε περισσότερες μεταρρυθμίσεις, λιγότερους φόρους και εισφορές για να υπάρξουν επενδύσεις, ανάπτυξη και αλληλεγγύη.

Προτεραιότητες για την περίοδο 2018 - 2022

- Ανταγωνιστική φορολογία για ανταγωνιστική οικονομία.

-Δραστική απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και διατήρηση σταθερού πλαισίου για τουλάχιστον μια πενταετία.

-Θέσπιση σταθερού φορολογικού συντελεστή 15% (flat tax) επί των καθαρών κερδών για τα νομικά πρόσωπα και επιπλέον 15% σε περίπτωση διανομής των κερδών (διανομή μερίσματος).

-Θέσπιση ενιαίας φορολογικής κλίμακας - ίδια φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές.

-Θέσπιση δύο μόνο συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, 22% και 33% για όλα τα είδη εισοδημάτων.

-Επαναφορά του συντελεστή της προκαταβολής του Φόρου Εισοδήματος στα επίπεδα του 2014 (χρήση 2013).

-Αναμόρφωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, με την πρόβλεψη αφορολόγητου ορίου.

-Καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ στο 11% και 22%.

-Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30%.

-Αύξηση του ορίου για υποβολή Φ.Π.Α. στις 25.000 ευρώ.

-Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομικές δραστηριότητες για τρία χρόνια.

-Κατάργηση φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων και φόρων υπέρ τρίτων.

- Σταδιακή μείωση ασφαλιστικών εισφορών από το 20% στο 10%.

- Στήριξη της Μικρομεσαίας Επιχείρησης με αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης αλλά και με την άμεση αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς ΜμΕ, αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανισμού εξωδικαστικής ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, πλήρης άρση των capital controls και κατάργηση των πρόσθετων βαρών που έχουν επιβληθεί στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και εφαρμογή Τειρεσία 2 ταχυτήτων σύμφωνα με το αμερικανικό πρότυπο και κατάργηση «Λευκού Τειρεσία».

- Αλλαγή στο ασφαλιστικό καθεστώς των εμπόρων σε κρίση (ΟΑΕΕ) με πάγωμα και κεφαλαιοποίηση και για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ, μέσω αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου και διασύνδεση εισφορών με το πραγματικό μετά φόρων εισόδημα. Εφαρμογή κλιμακούμενου πολλαπλασιαστή και κατάργηση του αυθαίρετου δεκαπλασιασμού του κατώτατου μισθού και επανενεργοποίηση διακοψάντων οφειλετών αλλά και επέκταση του εργόσημου και σε άλλες εργασίες πέραν των αγροτικών.

- Λειτουργία αυτοτελών καταστημάτων Stock-Outlet, αυστηρότερη αντιμετώπιση παρεμπορίου και αυτορρύθμιση ωραρίου σε τουριστικές περιοχές

- Στρατηγικό σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγικής βάσης και εθνική ενεργειακή πολιτική για ανταγωνιστική βιομηχανία (μείωση του ενεργειακού κόστους και επανεκτίμηση των επιβαρύνσεων στο κόστος ενέργειας, εξορθολογισμός της φορολογικής πολιτικής στην κατανάλωση ενέργειας και άλλα)

- Δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας (νέα εργαλεία χρηματοδότησης, αναμόρφωση των διαδικασιών διασυνοριακού εμπορίου προς την κατεύθυνση των φθηνότερων, ταχύτερων και απλούστερων τελωνειακών και προ-τελωνειακών υπηρεσιών, δημιουργία «Κέντρων Εξυπηρέτησης Εξαγωγέων» στα μεγάλα τελωνεία και άλλα).

- Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, σαφές και σύγχρονο κανονιστικό περιβάλλον, όπως η αξιοποίηση του θεσμού της «αυτοπληροφόρησης» του Δημοσίου, ώστε καμία δημόσια υπηρεσία να μη ζητεί έγγραφα που υφίστανται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου και να το αναζητεί ενδοϋπηρεσιακά.

- Ταχεία εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στην δεύτερη αξιολόγηση.

- Επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης.

- Αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα, ώστε να συμβάλλει στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

- Ολοκλήρωση του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού και κωδικοποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, ώστε οι επενδυτές να γνωρίζουν με σαφήνεια που και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να επενδύσουν.

- Επενδύσεις και αναβάθμιση των ελληνικών λιμανιών με ταυτόχρονο στρατηγικό σχεδιασμό για συνεργασία με τις εταιρείες κρουαζιέρας.

- Ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

- Κοινωνική αλληλεγγύη και αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας με επέκταση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, αναβάθμιση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων, εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλη την Ελλάδα και εισαγωγή κατώτατου φορολογικού συντελεστή 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, με 1.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί.

 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και, εκ νέου, υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου