ΕΛΛAΔΑ

Προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής

Π. Αττικής: Κρίσιμη συνεδρίαση για την τύχη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας - Κεντρική Εικόνα

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

.