ΑΓΟΡΕΣ

Χ.Α.: Νέα προσπάθεια των αγοραστών, να υπερκεραστούν οι 725-727 μονάδες

Χ.Α.: Τα ηνία της τάσης στις διεθνείς αγορές - Κεντρική Εικόνα

Με μικτά πρόσημα και μικρές μεταβολές κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ιρλανδία, όπου η κυβέρνηση φαίνεται να οδεύει προς την κατάρρευση, αλλά και στη Γερμανία, όπου οι Σοσιαλδημοκράτες βρίσκονται υπό πίεση για συνασπισμό με την Angela Merkel, προκειμένου να αποφευχθούν νέες εκλογές.

Μένοντας στην τελευταία, βελτιωμένη ήταν η εικόνα του επιχειρηματικού κλίματος τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ifo, με τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος να διαμορφώνεται στις 117,5 μονάδες, έναντι των 116,6 που ανέμεναν οι αναλυτές. Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών διαμορφώθηκε στο 124,4 έναντι του 125 που προέβλεπαν οι αναλυτές, ενώ ο δείκτης προσδοκιών ανήλθε στις 111 μονάδες έναντι των 108,9 που ανέμεναν οι αναλυτές. Το Ινστιτούτο Ifo εκτιμά πως η Γερμανική οικονομία θα σημειώσει ρυθμό ανάπτυξης 0,7% το δ’ τρίμηνο και 2,3% στο σύνολο του 2017.

Ερχόμενοι στο Χ.Α., δείχνει να βρίσκεται σε εξέλιξη μία καθαρά ανοδική συνεδρίαση, καθώς οι βασικοί δείκτες κινούνται μόνιμα με θετικό πρόσημο και όλα δείχνουν ότι γίνεται μία ακόμα προσπάθεια να υπερκεραστούν οι 725 - 727 μονάδες, ενώ η συμπλήρωση των πρώτων τριών ωρών συναλλαγών, βρίσκει τον τζίρο στα 12 εκατ., από τα οποία τα 0,3 εκατ. αφορούν "πακέτα".

Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι η δημόσια πρόταση της Γεώργιος Αποστολόπουλος έχει διαμορφώσει κλίμα και διαθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση έως και του 30% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Υγεία κατέθεσε η Γεώργιος Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμος Εταιρία, η οποία ελέγχει το Ιατρικό Αθηνών. Το προσφερόμενο τίμημα, σε μετρητά, ανέρχεται σε 0,45 ευρώ ανά μετοχή.

Με δεδομένο ότι η MIG κατέχει το 70,3% του μετοχικού κεφαλαίου του Υγεία, η προσφορά της Αποστολόπουλος Holdings απευθύνεται στους μετόχους μειοψηφίας, που κατέχουν το 29,62%. Το ενδιαφέρον είναι ότι με βάση τα στοιχεία, κανένας μέτοχος πλην της MIG και της θυγατρικής της Marfin Capital δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

Από την άλλη, την πρόθεσή της να μην πουλήσει μετοχές του νοσοκομείου Υγεία ξεκαθαρίζει η MIG με ανακοίνωσή της στις χρηματιστηριακές αρχές τονίζοντας παράλληλα ότι "η Διοίκηση της MIG έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ΥΓΕΙΑ και στη δυνατότητά του να αποτελεί σήμερα και στο μέλλον τον κυρίαρχο πυλώνα στο χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα".

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υγεία καταγράφει κέρδη 30,06%, έχοντας πιάσει την τιμή της δημόσιας πρότασης, ενώ κέρδη 7,78% καταγράφει η MIG και 19,02% κέρδη, σημειώνει το Ιασώ, δείχνοντας την κινητικότητα στον κλάδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης και από όσες υποχωρούν προς χαμηλότερα επίπεδα, δεν υπάρχει τίτλος που να καταγράφει απώλειες μεγαλύτερες της μίας ποσοστιαίας μονάδας.

Αντίθετα, τα μεγαλύτερα κέρδη για Σαράντη (+4,31%) και Alpha Bank (+3,45%), ενώ με κέρδη μεγαλύτερα του 2% ακολουθούν οι Εθνική, ΕΧΑΕ, Attica Bank και Eurobank και με κέρδη μεγαλύτερα της μίας ποσοστιαίας μονάδας οι Πειραιώς, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Grivalia Properties και Lamda Development.

Για το υπόλοιπο της συνεδρίασης, θα ήταν θετική ένδειξη το κλείσιμο του γενικού δείκτη υψηλότερα των 727 μονάδων.

 

σπάθεια των αγοραστών, να υπερκεραστούν οι 727 - 727 μονάδες

 

 

Με μικτά πρόσημα και μικρές μεταβολές κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ιρλανδία, όπου η κυβέρνηση φαίνεται να οδεύει προς την κατάρρευση, αλλά και στη Γερμανία, όπου οι Σοσιαλδημοκράτες βρίσκονται υπό πίεση για συνασπισμό με την Angela Merkel, προκειμένου να αποφευχθούν νέες εκλογές.

Μένοντας στην τελευταία, βελτιωμένη ήταν η εικόνα του επιχειρηματικού κλίματος τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ifo, με τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος να διαμορφώνεται στις 117,5 μονάδες, έναντι των 116,6 που ανέμεναν οι αναλυτές. Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών διαμορφώθηκε στο 124,4 έναντι του 125 που προέβλεπαν οι αναλυτές, ενώ ο δείκτης προσδοκιών ανήλθε στις 111 μονάδες έναντι των 108,9 που ανέμεναν οι αναλυτές. Το Ινστιτούτο Ifo εκτιμά πως η Γερμανική οικονομία θα σημειώσει ρυθμό ανάπτυξης 0,7% το δ’ τρίμηνο και 2,3% στο σύνολο του 2017.

Ερχόμενοι στο Χ.Α., δείχνει να βρίσκεται σε εξέλιξη μία καθαρά ανοδική συνεδρίαση, καθώς οι βασικοί δείκτες κινούνται μόνιμα με θετικό πρόσημο και όλα δείχνουν ότι γίνεται μία ακόμα προσπάθεια να υπερκεραστούν οι 725 - 727 μονάδες, ενώ η συμπλήρωση των πρώτων τριών ωρών συναλλαγών, βρίσκει τον τζίρο στα 12 εκατ., από τα οποία τα 0,3 εκατ. αφορούν "πακέτα".

Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι η δημόσια πρόταση της Γεώργιος Αποστολόπουλος έχει διαμορφώσει κλίμα και διαθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση έως και του 30% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Υγεία κατέθεσε η Γεώργιος Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμος Εταιρία, η οποία ελέγχει το Ιατρικό Αθηνών. Το προσφερόμενο τίμημα, σε μετρητά, ανέρχεται σε 0,45 ευρώ ανά μετοχή.

Με δεδομένο ότι η MIG κατέχει το 70,3% του μετοχικού κεφαλαίου του Υγεία, η προσφορά της Αποστολόπουλος Holdings απευθύνεται στους μετόχους μειοψηφίας, που κατέχουν το 29,62%. Το ενδιαφέρον είναι ότι με βάση τα στοιχεία, κανένας μέτοχος πλην της MIG και της θυγατρικής της Marfin Capital δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

Από την άλλη, την πρόθεσή της να μην πουλήσει μετοχές του νοσοκομείου Υγεία ξεκαθαρίζει η MIG με ανακοίνωσή της στις χρηματιστηριακές αρχές τονίζοντας παράλληλα ότι "η Διοίκηση της MIG έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ΥΓΕΙΑ και στη δυνατότητά του να αποτελεί σήμερα και στο μέλλον τον κυρίαρχο πυλώνα στο χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα".

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υγεία καταγράφει κέρδη 30,06%, έχοντας πιάσει την τιμή της δημόσιας πρότασης, ενώ κέρδη 7,78% καταγράφει η MIG και 19,02% κέρδη, σημειώνει το Ιασώ, δείχνοντας την κινητικότητα στον κλάδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης και από όσες υποχωρούν προς χαμηλότερα επίπεδα, δεν υπάρχει τίτλος που να καταγράφει απώλειες μεγαλύτερες της μίας ποσοστιαίας μονάδας.

Αντίθετα, τα μεγαλύτερα κέρδη για Σαράντη (+4,31%) και Alpha Bank (+3,45%), ενώ με κέρδη μεγαλύτερα του 2% ακολουθούν οι Εθνική, ΕΧΑΕ, Attica Bank και Eurobank και με κέρδη μεγαλύτερα της μίας ποσοστιαίας μονάδας οι Πειραιώς, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Grivalia Properties και Lamda Development.

Για το υπόλοιπο της συνεδρίασης, θα ήταν θετική ένδειξη το κλείσιμο του γενικού δείκτη υψηλότερα των 727 μονάδων.