ΑΓΟΡΕΣ

Χ.Α.: Αντίδραση, αλλά με κλείσιμο κοντά στα χαμηλά ημέρας

Χ.Α.: Μια συνεδρίαση γεμάτη Motor Oil - Κεντρική Εικόνα

"Για το υπόλοιπο της συνεδρίασης οι αγοραστές δείχνουν να έχουν μικρό πλεονέκτημα, όμως η αδυναμία επιστροφής υψηλότερα των 725 μονάδων, θα είναι ένδειξη αδυναμίας για τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις" ανέφερε ο επίλογος του ενδοσυνεδριακού σχολίου και η αγορά έκανε ότι μπορούσε για να δικαιώσει τις ανησυχίες της στήλης.  

Είναι απόλυτα ενδεικτικό ότι ενώ ο γενικός δείκτης αναρριχήθηκε μέχρι τις 726,36 μονάδες (+1,24%), το κλείσιμο τον βρήκε σημαντικά χαμηλότερα και πιο συγκεκριμένα στις 720,18 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,38%.

Ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τον κλαδικό δείκτη των τραπεζών και παρά τις πιέσεις που είχαν προηγηθεί.

Ο τραπεζικός δείκτης αντέδρασε ανοδικά μέχρι τις 685,64 μονάδες (+3,55%) και ολοκλήρωσε την συνεδρίαση στις 666,41 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,64%, ενώ μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλό των τραπεζικών μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης (Alpha Bank +2,08%%, Eurobank -2,06%, AtticaBank +2%, Εθνική 0% και Πειραιώς +1,87%) και όλα αυτά σε μία συνεδρίαση στην οποία ο τζίρος έφθασε στα 44,7 εκατ., από τα οποία τα 5,9 εκατ. αφορούσαν "πακέτα".

Μένοντας στον τραπεζικό κλάδο, "Οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να δεχτούν το μεγαλύτερο πλήγμα μεταξύ των τραπεζών Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής από την υιοθέτηση του νέου προτύπου 'IFRS 9' (Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9), αντικαθιστώντας το IFRS 39 από την 1η Ιανουαρίου του 2018", αναφέρει η Morgan Stanley σε έκθεσή της. 

Τράπεζες και επιχειρήσεις θα πρέπει, πλέον, να σχηματίζουν προβλέψεις απομείωσης πιστωτικού κινδύνου, όχι με βάση συντελεσθείσες αλλά αναμενόμενες ζημίες. Το νέο μοντέλο απομείωσης θα εφαρμοστεί για χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (δάνεια, απαιτήσεις από μισθώσεις, ομόλογα, συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης και δανειακές δεσμεύσεις).

Ωστόσο, σημειώνει ότι "με βάση τις τιμές των μετοχών των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών, οι αγορές αποτιμούν ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα, αφήνοντας ανοιχτό το σενάριο re-rating". 

Ο οίκος εκτιμά ότι η Πειραιώς θα πρέπει να αυξήσει τις προβλέψεις της για επισφάλειες κατά 2,8 δισ. ευρώ, ηAlpha Bank κατά 2,5 δισ. ευρώ, η Eurobank κατά 1,3 δισ. και η Εθνική κατά 1 δισ. ευρώ.  

Όσον αφορά στην επίπτωση στους δείκτες βασικών ιδίων κεφαλαίων, ο οίκος εκτιμά ότι θα επιδεινωθούν κατά 3,2% για την Αlpha Bank (στο 18,2%), κατά 2,15% για την Eurobank (στο 14,6%), κατά 1,65% για την Εθνική (στο 17,4%) και κατά 3,5% για την Τράπεζα Πειραιώς (στο 17,1%).  

Στην πραγματικότητα, εάν το πλήγμα στα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών είναι αντίστοιχο των προβλέψεων του Οίκου, θα μπορούσε να υπάρξει re-rating των μετοχών από 15% ως 64% (στην Alpha και την Πειραιώς αντίστοιχα) όταν η αγορά "αφομοιώσει" το πλήγμα στη λογιστική αξία. Επιπλέον, καθώς πιθανότατα η επίπτωση του "IFRS9" θα υπολογιστεί στην πενταετία, αυτό μειώνει περαιτέρω την επιβάρυνση στα κεφάλαια.

Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και στις μη τραπεζικές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η τελική εικόνα ήταν σημαντικά υποδεέστερη της αρχικής, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις και αν συνεχίσουν να έχουν διορθωτικές διαθέσεις οι διεθνείς αγορές.

Μένοντας στα μη τραπεζικά blue chips, με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση οι Aegean Airlines(-1,75%), Motor Oil (-0,98%), Jumbo (-0,38%), Fourlis (-0,19%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,72%), 3Ε (-1,14%), Ελλάκτωρ (-1,95%) και ΕΧΑΕ (-0,22%).

Από την πλευρά των κερδισμένων ημέρας, οι καλύτερες επιδόσεις για ΔΕΗ (+2,58%), ΟΠΑΠ (+2,21%) και Σαράντη (+2,51%), ενώ με κέρδη μεγαλύτερα του 1% ακολούθησαν οι Μυτιληναίος και Τιτάνας.

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, διαθέσεις θετικής διάκρισης επέδειξαν οι Κέκροπας (+9,65%), Q&R(+9,65%), Lavipharm (+5,88%), Χαλκόρ (+5,26%), Ιντρακάτ (+5%), Υγεία (+2,62%) και Cenergy Holdings (+3%).