ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκρήτια Τράπεζα: Γεγονός οι 8 πρώτες συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας

Στο πλευρό του «Eξοικονόμηση κατ'οίκον ΙΙ», η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα - Κεντρική Εικόνα

H Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα προχώρησε στις πρώτες οκτώ συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας, σε μια προσπάθεια να στηρίξει έμπρακτα την τοπική οικονομία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Μέσω των συμφωνιών, οι παραγωγοί αποκτούν την απαιτούμενη ρευστότητα όταν τη χρειάζονται και με όρους ανταγωνιστικούς, ενώ συγχρόνως διασφαλίζουν την απορρόφηση της παραγωγής τους από τους συγκεκριμένους συνεταιρισμούς και εταιρίες, στο πλαίσιο της επίτευξης ενός καθετοποιημένου μοντέλου υποστήριξης της Αγροτικής Παραγωγής.

Σημειώνεται ότι πέρα της χρηματοδότησης παρέχεται, μεταξύ άλλων, ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα εξαγωγών, ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και ασφάλισης του συνόλου των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και της αγροτικής παραγωγής.

Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν αφορούν τους ακόλουθους φορείς :

- Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου (Ε.Α.Σ.Μ.). Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους Αγροτικούς Συνεταιριστικούς στην Κρήτη που υποστηρίζει παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες και αριθμεί 600 ενεργά μέλη.
- Εξαγωγική Επιχείρηση Γεώργιος Ζαχαριαδάκης και Σια ΟΕ. Η εταιρία ασχολείται με την εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων προς τις αγορές του εξωτερικού και κυρίως την Αυστρία και τη Γερμανία.
- ΒΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α.Ε., εταιρία που δραστηριοποιείται κατ' αποκλειστικότητα στον κλάδο παραγωγής τυποποίησης εμπορίας και διακίνησης βιολογικών προϊόντων, τα οποία διαθέτει στην εγχώρια αγορά και σε επιλεγμένους οίκους του εξωτερικού.
ΕΑΣ Ιεράπετρας «Η Ενωση», συνεταιρισμός με μεγάλη παρέμβαση στον τομέα παροχής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας και με διευρυμένες συνεργασίες στο χώρο των γεωργικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και γεωργικού εξοπλισμού. Αριθμεί πάνω από 1.200 μέλη, φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μελών των Αγροτικών συνεταιρισμών - μελών της.
- Προβατάκης Ιωάννης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με εξειδίκευση στην εμπορία πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης, καθώς και στην προώθησή τους στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Αριθμεί πάνω από 100 πιστοποιημένους παραγωγούς – μέλη.
- Αγροτικός Συνεταιρισμός «Το Νησί». Συνεταιρισμός αποτελούμενος από 20 μέλη που στοχεύσει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, συλλογής, διαλογής, τυποποίησης και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων.
Αφοί Προϊστάκη ΑΕ, εταιρία που δραστηριοποιείται στην εμπορία Ελαιολάδου, πιστοποιημένη για τα βιολογικά προϊόντα που διαθέτει. Δραστηριοποιείται στην προώθηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΣΗΤΕΙΑ Π.Ο.Π, σε μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού.
- Αγροδίκτυο Α.Ε. Δημοπρατήριο στην Ιεράπετρα, με αντικείμενο την πώληση και τη διαμεσολάβηση στην πώληση αγροτικών προϊόντων, των παραγωγών της ευρύτερης περιοχής.
Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών των παραπάνω φορέων φτάνει τα 33 εκ. ευρώ. Οι παραπάνω συμφωνίες «σφραγίζουν» τη σταθερή βούληση της Τράπεζας για υποστήριξη κάθε υγιούς προσπάθειας που άπτεται της πρωτογενούς παραγωγής.