ΑΓΟΡΕΣ

ΟΤΕ: Μειώνει την τιμή-στόχο η Eurobank Equities

Επιτυχής έκδοση ομολόγου 400 εκατ. ευρώ από τον ΟΤΕ - Κεντρική Εικόνα

Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΤΕ ΟΤΕ -0,48%, στα 12,6 από 12,9 ευρώ δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της, ενώ διατηρεί σύσταση "buy".

Η μείωση στην τιμή-στόχο οφείλεται στα αποτελέσματα τριμήνου και τη μείωση στις προβλέψεις της χρηματιστηριακής για τις ελεύθερες ταμειακές ροές του Οργανισμού.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι οι επενδύσεις του ΟΤΕ ΟΤΕ -0,48% στο VDSL αναμένεται να ωφελήσουν την εταιρία. Τονίζει ωστόσο ότι οι κεφαλαιακές δαπάνες αναμένονται υψηλότερες τη διετία 2017-8, κάτι που σημαίνει ότι δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στη μερισματική πολιτική του οργανισμού το 2019.

Το discount του ΟΤΕ έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου παραμένει στο 30% αλλά το μέρισμα παραμένει κρίσιμος παράγοντας για το re-rating της μετοχής.