ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάγουμε υλικά για πυρηνικούς αντιδραστήρες σε ανερχόμενη δύναμη και αυτή μας δίνει... ψάρια

Οι 10 ελληνικοί κλάδοι που «παίζουν» με... πλεονέκτημα στις αγορές εξωτερικού - Κεντρική Εικόνα

Οι κυριότερες εξαγωγές της Ελλάδας προς μια από τις νέες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου, που συμπεριλαμβάνεται στο G-20, για το έτος 2016 ήταν: αργίλιο και τεχνουργήματα, πυρηνικοί αντιδραστήρες κλπ, χυτοσίδηρο και σίδηρος, αλάτι, θείο και βαμβάκι. Από τη μεριά της, η χώρα αυτή, που δεν είναι άλλη από την Ινδία, μας "προσφέρει" οργανικά χημικά προϊόντα, μηχανές και συσκευές, ψάρια και μαλακόστρακα, xυτοσίδηρος και σίδηρος, σπόροι και καρποί, οχήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Νέο Δελχί, τo 2016 σημειώθηκε αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς την Ινδία ύψους 2,7% (από 10,6% το 2015) και ταυτόχρονη αύξηση των ινδικών εξαγωγών προς τη χώρα μας ύψους 4,3% (από μείωση -11,8% το 2015). Το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών παραμένει εδώ και χρόνια αρνητικό για την Ελλάδα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές αυξήθηκαν ανερχόμενες σε 297.696.512 από 285.280.511 ευρώ το 2015, αύξηση που ανέρχεται σε 12.416.001 ευρώ ή + 4,3%.

Αντίθετα ο αριθμός των Ινδών τουριστών προς τη χώρα μας βαίνει συνεχώς αυξανόμενος τα τελευταία χρόνια (αύξηση κατά 60% των διμερών τουριστικών ροών). Υπάρχει εντεινόμενο ενδιαφέρον του ινδικού κοινού για την Ελλάδα, μέσω συχνούς δημοσίευσης φωτογραφιών ελληνικών τοπίων στον ινδικό τύπο και το διαδίκτυο, όπως και μερικών κινηματογραφικών παραγωγών του ‘’Μπόλλυγουντ’’, προ μερικών ετών, στη Μύκονο και Σαντορίνη. Ταυτόχρονα και με την επίσης αυξανόμενη φήμη της ελληνικής κουζίνας στην Ινδική Υποήπειρο, αναμένεται μεσο- μακροπρόθεσμα και αντίστοιχη αύξηση των ελληνικών εμπορικών εισροών στην Ινδία, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των διμερών οικονομικών σχέσεων μας σε πολλούς τομείς, καθώς, η ινδική Κυβέρνηση έχει ως στόχο την μεγέθυνση της ινδικής Οικονομίας στο σύνολό της.

Σημειώνεται ότι, η ινδική οικονομία, επί εικοσαετία, εξακολουθεί να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον κόσμο, παρά την ανακοπή της ορμητικής της πορείας το προηγούμενο έτος, ενώ δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την παγκόσμια οικονομική κρίση (2008). Αυτό οφείλεται, κυρίως, στη μη μεγάλη εξάρτησή της από τις εξαγωγές και στη σημαντική εσωτερική κατανάλωση στη χώρα των 1,3 δισ. κατοίκων περίπου.

Με βάση τα παραπάνω, τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Ναυτιλία, η Πληροφορική, ο Αμυντικός Τομέας, η Υψηλή Τεχνολογία (κ.ά.) μπορούν να αποτελέσουν πεδία κοινής δράσης των δύο χωρών, παράλληλα με την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων στους πιο «παραδοσιακούς» τομείς, όπως είναι τα τρόφιμα. Το 2016 οι ελληνικές εξαγωγές στην Ινδία ανήλθαν σε 62.416.586 ευρώ από 60.767.861 ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 1.648.725 ευρώ ή +2,7%.

Πηγή: insider.gr