ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περαιτέρω πτώση κατέγραψε ο εγχώριος κλάδος της χονδρικής εμπορίας ειδών αυτοματισμού γραφείου

BriQ Properties ΑΕΕΑΠ: Απόκτηση γραφείων στην πλατεία Συντάγματος - Κεντρική Εικόνα

Ο εγχώριος κλάδος της χονδρικής εμπορίας ειδών αυτοματισμού γραφείου (fax, φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα) εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat ΑΕ.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, το 2016 η αγορά συνέχισε την πτωτική της πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, καθώς πολλές εταιρείες διαθέτουν μικρότερους προϋπολογισμούς για την αναβάθμιση ή αντικατάσταση του τεχνολογικού τους εξοπλισμού και, γενικότερα, για την υλοποίηση έργων ΙΤ.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Infosource, το πρώτο εξάμηνο, ο τομέας των πολυλειτουργικών εκτυπωτών (MFPs) εμφάνισε σημαντική μείωση 12%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίστηκαν στην αγορά των έγχρωμων Α4 πολυλειτουργικών εκτυπωτών, όπου οι πωληθείσες μονάδες υποχώρησαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, «η Canon κατατάχθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο των πολυλειτουργικών μηχανημάτων με μερίδιο 22,2%, καταγράφοντας αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε αντίθεση με τη γενικότερη υποχώρηση του κλάδου. Αναφορικά με την αγορά των έγχρωμων Α3 πολυλειτουργικών εκτυπωτών, η Xerox διατηρήθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 27,2% έναντι 24,8%, το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τους δημόσιους φορείς με πολυμηχανήματα, fax και λοιπά προϊόντα, αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, λόγω των καθυστερημένων πληρωμών, ενώ προβληματική είναι και η είσπραξη των οφειλών από τις ιδιωτικές εταιρείες, γεγονός που συνεπάγεται υψηλό πιστωτικό κίνδυνο».

Σύμφωνα με τον Νικόλα Γκουζέλο, διευθύνοντα σύμβουλο της Infobank Hellastat, «ο κλάδος θα αναπτυχθεί, εφόσον επικρατήσουν συνθήκες οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, που θα επιτρέψουν στις εταιρείες να υλοποιήσουν απρόσκοπτα τους επενδυτικούς τους σχεδιασμούς στον τομέα της τεχνολογίας και μηχανοργάνωσης».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 19 επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης και χονδρικής εμπορίας. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

-Ο κύκλος εργασιών, το 2015, υποχώρησε περαιτέρω κατά 3,7%, στα 174,9 εκατ. ευρώ.

-Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) διαμορφώθηκαν στα 19,41 εκατ. ευρώ, έχοντας αυξηθεί κατά 57,3% από το 2014, ενώ τα ΚΠΦ τριπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 18 εκατ. ευρώ.

-Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ μειώθηκε κατά 2 μονάδες στο 6,8%, ενώ το μέσο περιθώριο κερδών προ φόρων (ΚΠΦ) υποχώρησε στο 4,4% από 7,2%, την προηγούμενη χρήση.

-Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε στο επίπεδο του 0,9 προς 1.

-Οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν στους τέσσερις μήνες, ενώ τα αποθέματα διακρατήθηκαν για περίοδο δύο μηνών.