ΕΛΛAΔΑ

Χορήγηση έκτακτου βοηθήματος στους απολυμένους της «Ευρωθεραπεία-Αθήναιον ΑΕ»

Χορήγηση έκτακτου βοηθήματος στους απολυμένους της «Ευρωθεραπεία-Αθήναιον ΑΕ» - Κεντρική Εικόνα

Κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σε ανέργους, πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης «Ευρωθεραπεία-Αθήναιον ΑΕ», ύψους 1.000 ευρώ ανά άνεργο, υπέγραψε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου.

Το βοήθημα χορηγείται σε απολυμένους στους οποίους δεν καταβλήθηκαν δεδουλευμένα τους, προκειμένου να καλύψουν άμεσες προσωπικές και οικογενειακές βιοποριστικές ανάγκες. Για την καταβολή του βοηθήματος, το Σωματείο των πρώην εργαζομένων θα πρέπει να προσκομίσει κατάλογο όπου θα αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία των δικαιούχων, προκειμένου, στη συνέχεια, αυτά να διασταυρωθούν από τον ΟΑΕΔ.

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται στο ύψος των 150.000 ευρώ και προέρχεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Οι διαδικασίες για την καταβολή θα ξεκινήσουν, έπειτα από τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.