ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενδείξεις ανάκαμψης παρουσίασε η αγορά καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού

Ενδείξεις ανάκαμψης παρουσίασε η αγορά καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού - Κεντρική Εικόνα

Η ζήτηση ηλεκτρολογικού υλικού επηρεάζεται καθοριστικά από την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία την τελευταία επταετία εμφάνισε πτώση της τάξης του 83%(σε όγκο).

Μεγάλες ανακατατάξεις σημειώθηκαν στα δίκτυα καταστημάτων αλυσίδων του κλάδου την τελευταία πενταετία.

Η αγορά των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού υπέστη μεγάλες απώλειες τα τελευταία χρόνια, με συνέπεια να γίνουν μεγάλες ανακατατάξεις μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι τελευταίες εξελίξεις που σημειώθηκαν στην αγορά παρουσιάζονται στη νεότερη έκδοση της σχετικής κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Στη χώρα μας, ο τομέας της εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εφοδιάζεται κυρίως μέσω των γνωστών αλυσίδων καταστημάτων (καταστήματα τα οποία λειτουργούν κάτω από το ίδιο εμπορικό σήμα και ελέγχονται από τον ίδιο φορέα), καθώς επίσης και από αγοραστικούς ομίλους αλλά και συνεταιρισμούς ηλεκτρολόγων. Πέραν αυτών, στην αγορά δραστηριοποιούνται και τα μεμονωμένα καταστήματα που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά καλύπτουν μικρό μόνο μέρος της συνολικής ζήτησης.

Η εγχώρια ζήτηση του ηλεκτρολογικού υλικού επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της οικοδομικής/κατασκευαστικής δραστηριότητας και γενικότερα την πορεία των επενδύσεων. Όσον αφορά τις επενδύσεις σε κατοικίες, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες μειώθηκε την περίοδο 2010-2015 με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,8%. Επίσης, από την επεξεργασία των δεδομένων των οικοδομικών αδειών προκύπτει εντυπωσιακή συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία την περίοδο 2008-2015 κατέγραψε πτώση 83% (βάσει όγκου).

Ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων που λειτουργούν από τις εταιρείες που παρουσιάζονται στην μελέτη παρουσίασε ανάκαμψη τελευταία, από 220 τον Απρίλιο του 2015 σε 227 το Δεκέμβριο του 2016 (αύξηση 3,1%). Η αύξηση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της ταχείας επέκτασης του δικτύου των καταστημάτων των δυο μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου. Ωστόσο, σε σχέση με την καταγραφή του έτους 2010, το πλήθος καταστημάτων μειώθηκε σημαντικά.

Η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group σχολιάζει σχετικά με τις εξελίξεις της συγκεκριμένης αγοράς: Το μέγεθος αγοράς των ειδικευμένων καταστημάτων και αλυσίδων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ακολούθησε ανοδική πορεία μέχρι το 2008, με υψηλούς ετήσιους ρυθμούς. Η εξέλιξη αυτή αντιστράφηκε από το 2009 και μετά, με την αγορά να υποχωρεί συνεχώς την περίοδο 2009-2015, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 7,8%. Ωστόσο, το 2016 η αγορά ανέκαμψε παρουσιάζοντας αύξηση 4,1%. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, θεωρείται φυσική η ανακοπή της συνεχούς πτωτικής πορείας που διήρκεσε μία επταετία, ωστόσο η εν λόγω αγορά είχε συρρικνωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε ανάγκασε ακόμα και παλιές γνωστές επιχειρήσεις του κλάδου να διακόψουν τη λειτουργία τους