ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι μετοχές των Ναυτεμπορική και Πήγασος

Παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι μετοχές των Ναυτεμπορική και Πήγασος - Κεντρική Εικόνα

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 03.10.2017 ανακοίνωσης του Χ.Α., οι μετοχές των εταιριών "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." και "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.", παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, έως ότου δημοσιοποιήσουν την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, για την περίοδο που έληξε την 30.06.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007.

H συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία, διότι δεν διασφαλίζεται η πλήρης και ορθή πληροφόρηση που απαιτείται για την ενημέρωση των επενδυτών, καθώς και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών των εν λόγω εταιριών, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΧΑ.