ΔΙΕΘΝΗ

Μειώθηκαν οι δαπάνες των κυπριακών νοικοκυριών

Στη Λευκωσία, στις 20 Ιουνίου, η επόμενη τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου για θέματα Διασποράς - Κεντρική Εικόνα

Μειώθηκαν δραματικά οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες το 2015 και 2016 μειώθηκαν κατά 7.341 ευρώ σε σύγκριση με το 2009. Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016, η μέση ετήσια καταναλωτική δαπάνη ανά νοικοκυριό για την διετία 2015/2016 ανήλθε στα 31.206 ευρώ, σε σύγκριση με 38.547 ευρώ που ήταν το 2009, καταγράφοντας μείωση 19,0% σε σύγκριση με το 2009.

Σύμφωνα με την έρευνα, στις αστικές περιοχές η μέση ετήσια καταναλωτική δαπάνη για το 2015/2016 ήταν 31.884 ευρώ σε σύγκριση με 39.967 ευρώ που ήταν το 2009, καταγράφοντας δηλαδή μείωση των δαπανών της τάξης του 20,2%.

Αντίστοιχα, στις αγροτικές περιοχές η μέση δαπάνη για το 2015/2016 ήταν 29.740 ευρώ σε σύγκριση με 34.939 ευρώ που ήταν το 2009, παρουσιάζοντας μείωση 14,9%.

Σε όλες τις κύριες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών παρουσιάστηκαν μειώσεις στις δαπάνες σε σχέση με το 2009, με εξαίρεση τις κατηγορίες που αφορούν σε είδη διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά, καθώς και στην εκπαίδευση, με ποσοστά αύξησης 1,0% και 7,2% αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη μείωση στις δαπάνες σε σύγκριση με το 2009 σημειώθηκε στην κατηγορία αναψυχή και πολιτισμός, όπου η μείωση αγγίζει το 34,1%, ακολουθεί η κατηγορία είδη ένδυσης και υπόδησης με μείωση 31,5% και η κατηγορία μεταφορές με μείωση 30,0%. Παρόμοια τάση παρατηρείται και στις αστικές και αγροτικές περιοχές σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών του ετήσιου προϋπολογισμού των νοικοκυριών, αφορά στη στέγαση (25,5%) και ακολουθούν τα είδη διατροφής (15,3%) και οι μεταφορές (12,0%), ενώ το μικρότερο ποσοστό αντιστοιχεί στην κατηγορία αλκοολούχα ποτά και καπνός (1,6%).

Ανάλογες καταναλωτικές τάσεις υπήρχαν και το 2009 με τα αντίστοιχα ποσοστά να ανέρχονται στα 26,6%, 12,3%, 13,9% και 1,3%.

Το δείγμα που είχε επιλεγεί ανερχόταν σε 4.500 νοικοκυριά στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, αστικές και αγροτικές περιοχές. Το ποσοστό ανταπόκρισης της έρευνας ανήλθε στο 74,4%.

.