ΕΛΛAΔΑ

Νέα αεροπορική εταιρεία αναζητά προσωπικό

Νέα αεροπορική εταιρεία αναζητά προσωπικό - Κεντρική Εικόνα

H PANISA AIRLINES SA στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της κα για να καλύψει τις επιχειρησιακές της ανάγκες το έτος 2018, αναζητά:
Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών (Cabin Crew Members)

Τυπικά προσόντα (Cabin Crew):
•Απολυτήριο Λυκείου
•Άριστη γνώση αγγλικών
•Δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή ρωσικά ή ιταλικά ή γερμανικά) θα θεωρηθεί προσόν
•Πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων Σχολών θα θεωρηθούν προσόν
•Για τους άντρες υποψήφιους, θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

Στα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται πρόσφατη φωτογραφία.

Υποβολή Βιογραφικών στα Αγγλικά: info@flypanisa.com
Panisa Airlines SA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Γλυφάδα ΤΚ 16674
Τηλ. +30 210 8940033 Fax. +30 210 8949971